THÔNG BÁO

Về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật giao thông đường bộ cấp trường

————

 Thực hiện kế hoạch số 19-KH/ĐTN, ngày 28/02/2015 về tổ chức Tháng thanh niên năm 2015; Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật giao thông đường bộ như sau:

 1. Đối tượng:
 • Đoàn viên, thanh niên trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG Tp.HCM
 1. Nội dung thi:

Tìm hiểu các quy định pháp luật về an toàn giao thông, thông qua các văn bản:

 • Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và các nghị định hướng dẫn thi hành;
 • Luật Đường sắt năm 2005 và các nghị định hướng dẫn thi hành;
 1. Thời gian thi:
 • Đợt 1: từ 7h00 ngày 27/3/2015 đến hết 23h00 ngày 29/3/2015
 • Đợt 2: từ 7h00 ngày 11/4/2015 đến hết 23h00 ngày 12/4/2015
 1. Hình thức:
 • Hình thức thi trực tuyến tại hệ thống moodle của nhà trường. Đoàn viên thanh niên sử dụng tài khoản chứng thực do nhà trường cấp để dự thi

(https://courses.uit.edu.vn/mod/quiz/view.php?id=17217)

 • Đề thi gồm 15 câu trắc nghiệm và thi trong vòng 15 phút; gồm các phần: kiến thức chung về luật giao thông đường bộ, kiến thức về các biển báo hiệu, xử lý tình huống với sa hình. Và 1 câu đăng ký tự nguyện không vi phạm luật giao thông.
 • Đoàn viên, Thanh niên đạt 10/15 câu sẽ được công nhận hoàn thành cuộc thi. Mỗi sinh viên được thi tối đa 2 lần/. Đoàn viên, Thanh niên nếu không đạt sẽ được bố trí thi lại vào những đợt tiếp theo.
 • Đoàn viên, Thanh niên hoàn thành cuộc thi sẽ được ghi nhận vào chương trình đánh giá xếp loại Đoàn viên năm 2014 – 2015, điểm rèn luyện sinh viên năm học 2014 – 2015.

Đoàn trường Đại học Công nghệ Thông tin