Ban học tập Đoàn khoa MMT&TT gửi đến các bạn sinh viên thông tin về các mốc thời gian của các cuộc thi Ý tưởng sáng tạo và Sinh viên NCKH năm 2018. Các bạn sinh viên tại khoa MMT&TT có thể chủ động liên hệ các Giảng viên khoa để được hỗ trợ thêm trong quá trình tham gia NCKH. Thông tin liên hệ các Giảng viên có thể xem tại đây.

Ý tưởng Sáng tạo và Sinh viên Nghiên cứu Khoa học 2018

2018
01/05/2018

Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo sinh viên UIT 2018

Thời gian đăng ký ý tưởng: 01/05/2018 – 15/08/2018 Tổng hợp chấm ý tưởng: 15/8/2018 – 01/09/2018 Chung kết và trao giải: Tại Hội nghị Khoa học trẻ năm 2018.

15/05/2018

Sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka 2018

Thời gian đăng ký đề tài: 15/05/2018 – 01/09/2018. Chung kết và trao giải: Tại Hội nghị Khoa học trẻ năm 2018.

10/06/2018

Sinh viên nghiên cứu khoa học 2018 – Đợt 1

Đợt 1:  Ngày 10/06/2018 (dành cho đối tượng sinh viên/học viên dự kiến tốt nghiệp sau tháng 12/2018)

13/09/2018

Hội nghị khoa học trẻ năm 2018

Thời gian hội nghị: Dự kiến ngày 13/09/2018

10/10/2018

Sinh viên nghiên cứu khoa học 2018 – Đợt 2

Đợt 2: Ngày 10/10/2018 (dành cho đối tượng sinh viên/học viên cao học dự kiến tốt nghiệp sau tháng 06/2019)

Thông tin chi tiết (bao gồm các cuộc thi cấp Thành): http://tuoitre.uit.edu.vn/hoc-tap-nckh/18339.html

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here