Trước hết, Đoàn Khoa Mạng máy tính và Truyền thông (MMT&TT) xin trân trọng cảm ơn đến các đơn vị, các tổ chức đã cùng hợp tác, hỗ trợ và tin tưởng đồng hành trong thời gian vừa qua.

Với mục đích tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng trong công tác liên hệ, hợp tác hỗ trợ truyền thông và các vấn đề khác, Đoàn Khoa MMT&TT thông báo đến các đơn vị, tổ chức về việc thay đổi địa chỉ email từ ngày 25/11/2021, cụ thể như sau:

 Địa chỉ email cũ: [email protected]
 Địa chỉ email mới: 𝗱𝗼𝗮𝗻𝘁𝗵𝗮𝗻𝗵𝗻𝗶𝗲𝗻@𝘀𝘂𝗰𝘁𝗿𝗲𝗺𝗺𝘁.𝗰𝗼𝗺

 Các tài khoản email xuất phát từ Đoàn Khoa MMT&TT đều sử dụng tên miền @𝘀𝘂𝗰𝘁𝗿𝗲𝗺𝗺𝘁.𝗰𝗼𝗺.
 Mọi hoạt động và các thông tin liên quan khác của Đoàn Khoa MMT&TT không thay đổi.

Đoàn Khoa MMT&TT thông tin đến các thành viên, các đơn vị, các tổ chức và cá nhân liên hệ để cập nhật về sự thay đổi này.

Trân trọng!

#VNUHCM #UIT #NC #DOANKHOA #LIENHE #SUCTREMMT

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here