Thông báo tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Luật giao thông đường bộ cấp...

THÔNG BÁO Về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật giao thông đường bộ cấp trường ------------  Thực hiện kế hoạch số 19-KH/ĐTN, ngày 28/02/2015 về...

Đăng ký tham gia lớp kỹ năng Giao tiếp ứng xử và kỹ năng...

----Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2014 – 2015; nhằm trang bị những kỹ năng cần...

[SHTP Training] Cuộc thi “Hackathon App Studio 2015”

  Mời các bạn sinh viên quan tâm cùng tham gia

Chung kết cuộc thi UIT với An toàn thông tin 2014

Nhằm tạo cơ hội để các bạn sinh viên yêu thích lĩnh vực bảo mật, an toàn thông tin có cơ hội thi tài,...