Ky-nang-giao-tiep-la-gi

—-Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2014 – 2015; nhằm trang bị những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống, hoạt động và học tập cho cán bộ Đoàn – Hội các cấp đặc biệt là các cán bộ mới nhận nhiệm vụ; Ban Thường vụ Đoàn trường phối hợp với Trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên và Trường Đoàn Lý Tự Trọng tổ chức lớp kỹ năng Giao tiếp ứng xử và kỹ năng nói chuyện trước công chúng với nội dung cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – ĐỐI TƯỢNG:

—-Lớp giao tiếp ứng xử:

1. Thời gian: 13g00 ngày 21/03/2014 (Thứ 7)
2. Địa điểm: Phòng C109 – Tòa nhà C.
3. Đối tượng:
– BCH Đoàn trường – Hội Sinh viên trường;
– BCH Đoàn Khoa, Đoàn Khối;
– BCH Liên chi Đoàn, Liên chi Hội;
– BCH Đoàn khối, BCH các chi đoàn Cán bộ trẻ.

—-Lớp kỹ năng nói chuyện trước công chúng:

1. Thời gian: 7g30 đến 17g00 ngày 28/03/2014 (Thứ 7)
2. Địa điểm: Phòng C109 – Tòa nhà C.
3. Đối tượng: (Như trên)

II. HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ – HỌC PHÍ:

—-1. Hình thức đăng ký:

– Cán bộ Đoàn khoa, cán bộ Liên chi Hội đăng ký tại đây.
– Thông tin đăng ký gồm: Họ tên, MSSV, Chi Đoàn, ĐT, Email, Lớp đăng ký tham gia học.
– Thời gian nhận danh sách đăng ký:
+ Lớp giao tiếp ứng xử: Từ ngày 17/3/2015 đến ngày 19/3/2015.
+ Lớp nói chuyện trước công chúng: Từ ngày 17/3/2015 đến ngày 24/3/2015.

—-2. Học phí:

Cán bộ Đoàn – Hội của khoa được miễn phí khi tham gia cả 2 hoạt động trên.
Lưu ý: Cán bộ Đoàn – Hội đăng ký phải đảm bảo tham dự đầy đủ lớp học để đảm bảo chất lượng của lớp học.