Trang chủ Tags Huong dan

Tag: huong dan

Hướng dẫn tổ chức Đại hội chi Đoàn các khóa –...

Để ổn định tình hình nhân sự Ban chấp hành các chi Đoàn, bầu ra ban chính hành chính thức và thảo...

Hướng dẫn Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm lần...

Đoàn khoa MMT&TT chuyển đến tất cả chi Đoàn trực thuộc Hướng dẫn tổ chức Sinh hoạt chi Đoàn chủ điểm lần...

Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 2,3 năm...

Thực hiện hướng dẫn số 57-HD/TĐTN-BTG ngày 13/1/2015 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 02...