Nhịp cầu sức trẻ Mạng máy tính và Truyền thông

Thân chào tất cả các bạn Đoàn viên, thanh niên khoa Mạng máy tính và Truyền thông.

Tập thể cán bộ Đoàn Khoa Mạng luôn hoạt động tích cực, không ngừng cố gắng với mong muốn hỗ trợ cho đời sống Đoàn viên, thanh niên; cung cấp những kỹ năng, những kiến thức cần thiết cho Đoàn viên, thanh niên để làm hành trang cần thiết cho quảng đời sinh viên cũng như sau khi ra trường.

Các hoạt động do Đoàn khoa thực hiện đều hướng đến mục tiêu, lý tưởng ấy.

Tuy nhiên, nếu chỉ đứng ở lập trường của những cán bộ Đoàn mà suy nghĩ thì không tránh khỏi những sai sót, bất cập hay mang lại những điều mà các bạn Đoàn viên, thanh niên cần.

Vì vậy tập thể cán bộ Đoàn Khoa MMT&TT lập ra chương trình Nhịp cầu Sức trẻ MMT&TT

Tại đây, các bạn có thể thoải mái nêu ra những ý kiến để đóng góp cho các hoạt động của Khoa Mạng ngày càng hoàn thiện hơn.

Tất cả ý kiến của các bạn sẽ được Đoàn Khoa ghi nhận và tiếp thu. Mỗi ý kiến của các bạn sẽ là một yếu tố để hình thành nên những hoạt động thật bổ ích và có ý nghĩa cho Đoàn viên, thanh niên Khoa MMT&TT.

Xin chân thành cảm ơn!