Liên hệ

Đoàn khoa Mạng máy tính và Truyền thông

Sảnh Tầng 8, Tòa nhà E, Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM
Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Email: [email protected]