Thực hiện quy định về trích nộp Đoàn phí theo Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; căn cứ Nghị quyết số 07-NQ/TWĐTN ngày 25/11/2010 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc thay đổi mức đóng đoàn phí của đoàn viên; Căn cứ vào hướng dẫn của BTV Đoàn trường, Ban Thường vụ Đoàn khoa MMT&TT thông báo đến các chi Đoàn về việc thu và trích nộp Đoàn phí năm học 2018 – 2019 về Đoàn khoa MMT&TT, cụ thể như sau:

Mức thu Đoàn phí: 24.000 đ/12 tháng/1 đoàn viên (2.000 đ/tháng x 12 tháng với Đoàn viên là sinh viên)

Thời gian thu Đoàn phí tại Chi Đoàn: Từ ngày 14/09/2018 đến 01/10/2018.

Các Ban chấp hành chi Đoàn tiến hành thu Đoàn phí và lập Danh sách Đoàn viên đóng đoàn phí (gồm MSSV, Họ tên, chi Đoàn) đúng hạn để đảm bảo quyền lợi của Đoàn viên. Đoàn khoa sẽ có thông báo cụ thể về việc trích nộp Đoàn phí, danh sách đóng Đoàn phí về Đoàn khoa – Đoàn trường sau.

Ban Thường vụ Đoàn khoa MMT&TT

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here