Môn “Hệ điều hành Linux” cung cấp cho các bạn những kiến thức tổng quan về hệ điều hành Linux, cách thức cài đặt, giao diện sử dụng và các thủ tục làm việc cơ bản với Linux; tổ chức hệ thống tập tin, hệ thống tài khoản, và các thủ tục quản lý hệ thống tập tin, tài khoản; quản trị hệ thống bao gồm quản lý tiến trình, quản lý đĩa, biến môi trường …; shell script, cách viết một script. Cấu hình các dịch vụ trên linux như WebServer, FireWall, MailServer, DSN, …

Hiểu biết và thành thục Linux là một yêu cầu cơ bản cho các bạn sau này bởi vì hầu hết các máy server đều sử dụng hệ điều hành này vì khả năng và tính bảo mật của nó.

Download :

Lý thuyết

Lý thuyết

Bài tập – Câu hỏi trắc nghiệm về các dịch vụ

Bài tập

Lab – cấu hình dịch vụ

Lab

Ban học tập – Đoàn khoa MMT&TT