Chuẩn bị cho kì thi giữa học kỳ 1 sắp tới cũng như nâng cao chất lượng sinh hoạt học tập – nghiên cứu, các Nhóm học thuật trực thuộc Đoàn Khoa MMT (NetSec Academic Group) sẽ tiến hành tổ chức các buổi ôn tập dành cho các bạn sinh viên khóa 2017 và 2018 cũng như bắt đầu sinh hoạt học thuật tuần 2. Đoàn khoa MMT&TT thông báo đến các bạn lịch cụ thể như sau:

Training ôn tập thi giữa Học kỳ I

Lịch training ôn tập giữa Học kỳ 1 – NH 2018-2019

Đối với khóa 2017, Đoàn Khoa tổ chức buổi training môn Nhập môn mạng máy tính:

  • Thời gian : 10h00 -11h30 – Thứ 7 ngày 27/10/2018
  • Địa điểm : Phòng C311.
  • Trainer:
    • Lê Thanh Hồng Nhựt  – Trưởng Ban học tập Đoàn khoa (ATTT2016).
    • Nguyễn Dương Bá Phú – UV BCH Đoàn khoa (MMTT2017).
    • Nguyễn Trí Tâm – UV BCH Đoàn khoa (MMCL2017).

Đối với Khóa 2018, Đoàn Khoa tổ chức các buổi ôn tập dành cho sinh viên mọi khoa và trainer là các bạn thuộc Ban Chủ Nhiệm của nhóm học thuật MathCode – Đoàn Khoa MMT. Cụ thể:

Môn Nhập môn lập trình:
Buổi 1: Chiều thứ 3 (23/10/2018):
– Thời gian, địa điểm : 13h00 -15h00. Phòng C112. 
 – Trainer:
+ Trần Chí Thiện – ATTT2018.
+ Nguyễn Hoàng Nguyên – MMCL2018.1.
Buổi 2: Chiều thứ 7 (27/10/2018):   
– Thời gian, địa điểm : 13h00 – 15h00. Phòng C107. 
– Trainer :
+ Trần Chí Thiện –  ATTT2018.
+ Nguyễn Xuân Hà – ATTN2018.
+ Phạm Ngọc Tâm – ATTT2018.

Môn Đại số tuyến tính :

– Chiều thứ 5 (25/10/2018) :
– Thời gian, địa điểm : 13h00 – 16h00. Phòng C112.  
Trainer : Nguyễn Thanh Gia Truyền –  ANTN2018.

Môn Giải tích :

– Sáng thứ 6 (26/10/2018)  :
– Thời gian, địa điểm: 8h00 – 10h00. Phòng C109 .  
– Trainer : Nguyễn  Thanh Gia Truyền – ANTN2018.

Tổ hợp Giải tích & Đại số tuyến tính :

– Sáng thứ 7 (27/10/2018)    
Thời gian, địa điểm : 8h00 – 10h00, Phòng C107.  

Lịch sinh hoạt các nhóm học thuật Khoa MMT&TT Tuần 22/10

InfoSEC Group

1. Team Network Security :
Thời gian : 10h – 11h30 thứ 3 (23/10/2018).
Địa điểm: Phòng E3.1
2. Team Forensics :
Thời gian: 10h – 11h30 thứ 7 ( 27/10/2018).
Địa điểm: Phòng E3.1
3. Team Cryptography :
Thời gian: 8h00 thứ 7 ( 27/10/2018).
Địa điểm: Phòng E3.1
4. Team Reverse Engineering :
Thời gian : 15h15  – 16h30 trong 2 ngày :
– Thứ 3 (23/10/2018)
– Thứ 5 ( 25/10/2018).
Địa điểm: Phòng E3.1
 5. Team Web Security :
Thời gian : 11h30 – 13h thứ 4 ( 24/10/2018).
Địa điểm: Phòng C108 

Đối với các nhóm học thuật Network và Internet of Things, lịch sinh hoạt sẽ công bố sau. Các buổi sinh hoạt của nhóm học thuật InfoSEC ưu tiên cho các bạn đã đăng ký là thành viên từ buổi 1.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here