Tổng hợp một số đề thi các môn qua các năm

Dưới đây là một số đề thi cho các môn học đã được tổng hợp

Hiện vẫn còn thiếu nhiều đề thi ở một số môn, đặc biệt là những môn thi trắc nghiệm. Các bạn nào còn giữ các đề thi có thể gửi đóng góp cho kho tài liệu qua địa chỉ [email protected] .

***Đã nhận đóng góp từ :

Nguyễn Yến Lệ -MMTT2012.2
Lê Xích Long – ANTN2012
Nguyễn Công Danh – ANTT2014
Lưu Đình Tý – ANTN2013
Đỗ Thu Hiền – ANTN2013

*** Cảm ơn các bạn !!!

Đề thi