Hệ thống phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập

0
Hệ thống phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập viết tắt là IDS-IPS là một trong những hệ thống quan trọng trong việc bảo...

Cơ sở dữ liệu

0
Để học môn này bạn cần cài đặt MySQL Server . MySQL Server là công cụ hữu ích cho việc thiết kế, lưu trữ và...

Công nghệ mạng viễn thông

0
Công nghệ mạng viễn thông là môn học nghiên cứu về truyền thông giữa các thiết bị ở xa như giữa các điện thoại...

Truyền dữ liệu

0
Môn Truyền dữ liệu trình bày về các kĩ thuật và công nghệ được áp dụng trong viêc truyền dữ liệu qua mạng internet...

Thiết bị mạng và truyền thông

0
Đây là môn học cơ bản thứ 2 về mạng máy tính. Môn học này trình bày về các thiết bị được sử dụng...

Mạng căn bản

0
Môn học này sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản về mạng máy tính : các nguyên lí và cơ chế hoạt động. Nội...

Lý thuyết thông tin

0
Lý thuyết thông tin là môn học nghiên cứu các vấn đề về cách tổ chức, biểu diễn và truyền đạt thông tin, và...

Lập trình mạng căn bản

4
Môn học Lập trình mạng căn bản giới thiệu cơ bản về  phương thức lập trình và cách thiết kế các ứng dụng có...

Lập trình hướng đối tượng

0
Ở môn học này chúng ta sẽ học một phương pháp lập trình "hiện đại" được gọi là lập trình hướng đối tượng -...

Cấu trúc dữ liệu

0
Đây là môn thứ hai cần phải học sau khi đã học xong Nhập môn lập trình. Môn  học này trình về phương pháp tổ...