Bộ tài liệu số môn Nhập môn lập trình

0
Như tên gọi, đây là môn học đầu tiên về lập trình mà các bạn sẽ học tại Đại học Công nghệ thông tin...

Đại số tuyến tính

0
Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về Đại số tuyến tính làm cơ sở cho việc tiếp thu các...

Cấu trúc rời rạc

0
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị cùng các ứng dụng của chúng...

Giải tích 1

0
Toán học như cấp 3 thôi :) Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Toán giải tích và cách vận dụng...

Giải tích 2

3
Level 2 của giải tích 1 :) Các bạn sẽ học về : Những kiến thức cơ sở về phương trình vi phân thường và phương...

Hệ điều hành

0
Môn học giới thiệu về các khái niêm , thành phần và nguyên lí hoạt động của một hệ điều hành nói chung. Các...

Lập trình hướng đối tượng

0
Ở môn học này chúng ta sẽ học một phương pháp lập trình "hiện đại" được gọi là lập trình hướng đối tượng -...

Cấu trúc dữ liệu

0
Đây là môn thứ hai cần phải học sau khi đã học xong Nhập môn lập trình. Môn  học này trình về phương pháp tổ...

Mạch số

0
Ở môn học này, các bạn sẽ được học về nguyên lí và cấu tạo của các cổng logic : AND, OR , XOR,...