Đại số tuyến tính

Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về Đại số tuyến tính làm cơ sở cho việc tiếp thu các...

Cấu trúc rời rạc

Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị cùng các ứng dụng của chúng...

Giải tích 1

Toán học như cấp 3 thôi :) Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Toán giải tích và cách vận dụng...

Giải tích 2

Level 2 của giải tích 1 :) Các bạn sẽ học về : Những kiến thức cơ sở về phương trình vi phân thường và phương...

Hệ điều hành

Môn học giới thiệu về các khái niêm , thành phần và nguyên lí hoạt động của một hệ điều hành nói chung. Các...

Lập trình hướng đối tượng

Ở môn học này chúng ta sẽ học một phương pháp lập trình "hiện đại" được gọi là lập trình hướng đối tượng -...

Cấu trúc dữ liệu

Đây là môn thứ hai cần phải học sau khi đã học xong Nhập môn lập trình. Môn  học này trình về phương pháp tổ...

Mạch số

Ở môn học này, các bạn sẽ được học về nguyên lí và cấu tạo của các cổng logic : AND, OR , XOR,...

Làm thế nào để đạt điểm 10 Nhập môn lập trình?

Có nhiều bạn thắc mắc tại sao những người xung quanh mình biết nhiều ngôn ngữ lập trình,...