Như tên gọi, đây là môn học đầu tiên về lập trình mà các bạn sẽ học tại Đại học Công nghệ thông tin dù ở bất cứ khoa nào. Môn học nãy sẽ cung cấp các kiến thức cơ bản về lập trình cho các bạn trên nền ngôn ngữ C .

Để thực hành môn này, các bạn cần phải cài đặt Visual Studio 2010. Ở các phòng lab của trường, các máy đều đã được cài đặt sẵn Visual Studio 2005 hoặc 2008. Về cơ bản bộ lệnh trên các bản này là không khác nhau nên các bạn có thể yên tâm. Các bạn có thể tải các bản Visual Studio khác như 2012 hay 2013 đều được nhưng ở các bản này sẽ có một số thay đổi về bộ lệnh, có thể sẽ không giống với nội dung trong giáo trình.

Bộ Bài giảng

Giáo trình ngôn ngữ C

Download

Bộ tài liệu thực hành tổng hợp

8200 Bài tập C

Download

Bộ đề thi tham khảo

Download

Mọi thắc mắc góp ý vui lòng relpy tại đây hoặc tham gia Page Kho tài liệu số MMTT

Thực hiện bởi: Ban học tập – Đoàn khoa MMT&TT