Ở môn học này, các bạn sẽ học về các mạch điện (giống vật lí) cơ bản chứa các linh kiện điện  tử thường được dùng trong các hệ thống tín hiệu.

Nội dung trong môn học bao gồm :

-những kiến thức tổng quan về nguyên lý mạch điện tử chứa linh kiện điện tử phi tuyến;

-Các mạch chức năng trong kỹ thuật viễn thông; phân tích các khóa chuyển mạch điện tử và nguyên lý mạch chuyển đổi số – tương tự.

-Mạch tạo giá trị trung bình, giá trị hiệu dụng mạch điện tử công suất và nguồn cung cấp

Download:

Lý thuyết

Lý thuyết

Bài tập

Bài tập

Ban học tập – Đoàn khoa MMT&TT