Ở môn học này, các bạn sẽ được học về nguyên lí và cấu tạo của các cổng logic : AND, OR , XOR, NOT và áp dụng chúng để thiết kế các mạch điện tử như mạch đếm, mạch tuần tự, mạch tổ hợp,… . Cuối cùng bạn có thể sử dụng chúng để tạo nên các thiết bị điện tử như đồng hồ điện tử, khóa số, mạch điều khiển đèn ….

Để thực hành môn này bạn cần cài đặt hoặc copy từ phòng thực hành về phần mềm Quartus . Bạn sẽ dùng phần mềm này để thiết kế mạch và test trên bộ Kit( bộ vi mạch ) ở phòng thực hành .

Tài liệu :

Lý thuyết

Lý thuyết

Bài tập

Bài tập

Ban học tập – Đoàn khoa MMT&TT