Ở môn học này chúng ta sẽ học một phương pháp lập trình “hiện đại” được gọi là lập trình hướng đối tượng – sử dụng các đối tượng (object) làm nền tảng để xây dựng chương trình và thuật giải.

Vậy đối tượng là gì và cách lập trình hướng đối tượng là như thế nào cũng như vì sao nó hiện đại hơn các phương pháp lập trình khác như lập trình cấu trúc, lập trình hàm … các bạn sẽ hiểu rõ hơn khi bắt tay vào học môn này.

Sau khi học xong, các bạn có thể áp dụng để viết vài app game đơn giản đấy :).

Download:

Lý thuyết

Lý thuyết

 Ban học tập – Đoàn khoa MMT&TT