Kiến trúc máy tính

Môn học này sẽ giới thiệu đến các bạn các thành phần cấu tạo và tổ chức của một máy tính như thanh ghi, bộ nhớ, ổ đĩa … Bạn cũng sẽ được học về mã máy và các phương pháp mà máy tính quản lí các tác vụ (công việc) sao cho đạt hiệu suất cao nhất.

Ở môn học này bạn sẽ sử dụng ngôn ngữ Assembly (hợp ngữ). Để demo cho môn học bạn có thẻ sử dụng chương trình giả lập MARS MIP hoặc nếu thích bạn có thể viết Assembly trực tiếp trên máy tính cảu bạn bằng chương trình MASM hoặc TASM

Tài liệu:

Lý thuyết :(gồm 3 bộ slide của 3 giảng viên )

Lý thuyết

Bài tập

Bài tập

 Ban học tập – Đoàn khoa MMT&TT