Level 2 của giải tích 1 🙂

Các bạn sẽ học về :

Những kiến thức cơ sở về phương trình vi phân thường và phương trình đạo hàm riêng.

· Liên hệ giữa phương trình đạo hàm riêng tuyến tính cấp hai và một số bài toán Vật lý cơ bản.

· Cách giải các loại phương trình Vật lý-Toán.

· Ý nghĩa vật lý của các lời giải thu được.

Lý thuyết

Download

Bài tập

Download

 Ban học tập – Đoàn khoa MMT&TT

3 BÌNH LUẬN

Comments are closed.