Trang chủ Kho tài liệu số Tài liệu đại cương

Cấu trúc dữ liệu

0

Đây là môn thứ hai cần phải học sau khi đã học xong Nhập môn lập trình.

Môn  học này trình về phương pháp tổ chức dữ liệu một cách khoa học và hiệu quả. Các bạn sẽ được học về danh sách liên kết, stack, cây …. cùng với đó là các thuật toán sắp xếp và duyệt cây.

Kiến thức từ môn học nãy là rất hữu ích trong việc quản lí dữ liệu cho các ứng dụng sử dụng lượng lớn dữ liệu và yêu cầu tốc độ thực thi cao.

Download :

Lý thuyết

Lý thuyết

 

 Ban học tập – Đoàn khoa MMT&TT

 

Exit mobile version