Giải tích 2

3
Level 2 của giải tích 1 :) Các bạn sẽ học về : Những kiến thức cơ sở về phương trình vi phân thường và phương...

Giải tích 1

0
Toán học như cấp 3 thôi :) Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Toán giải tích và cách vận dụng...

Hệ điều hành

0
Môn học giới thiệu về các khái niêm , thành phần và nguyên lí hoạt động của một hệ điều hành nói chung. Các...

Kiến trúc máy tính

0
Môn học này sẽ giới thiệu đến các bạn các thành phần cấu tạo và tổ chức của một máy tính như thanh ghi,...

Mạch số

0
Ở môn học này, các bạn sẽ được học về nguyên lí và cấu tạo của các cổng logic : AND, OR , XOR,...

Nhập môn điện tử

0
Ở môn học này, các bạn sẽ học về các mạch điện (giống vật lí) cơ bản chứa các linh kiện điện  tử thường...

Lập trình hướng đối tượng

0
Ở môn học này chúng ta sẽ học một phương pháp lập trình "hiện đại" được gọi là lập trình hướng đối tượng -...

Cấu trúc dữ liệu

0
Đây là môn thứ hai cần phải học sau khi đã học xong Nhập môn lập trình. Môn  học này trình về phương pháp tổ...

Bộ tài liệu số môn Nhập môn lập trình

0
Như tên gọi, đây là môn học đầu tiên về lập trình mà các bạn sẽ học tại Đại học Công nghệ thông tin...