Mạng căn bản

0
Môn học này sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản về mạng máy tính : các nguyên lí và cơ chế hoạt động. Nội...

Lý thuyết thông tin

0
Lý thuyết thông tin là môn học nghiên cứu các vấn đề về cách tổ chức, biểu diễn và truyền đạt thông tin, và...

Thiết bị mạng và truyền thông

0
Đây là môn học cơ bản thứ 2 về mạng máy tính. Môn học này trình bày về các thiết bị được sử dụng...