Môn Truyền dữ liệu trình bày về các kĩ thuật và công nghệ được áp dụng trong viêc truyền dữ liệu qua mạng internet hay mạng LAN

Nội dung trong môn học bao gồm các mô hình truyền dữ liệu, các phương pháp điều chế ,mã hóa tín hiệu các giao thức giao tiếp giữa các máy truyền , nhận như Stop-and-Wait , cửa sổ trượt … , các công nghệ hiện tại đang được áp dụng .

Bộ tài liệu dưới đây bao gồm slide giảng dạy tại trường, các bài lab thực hành trên Cnet, và một số cuốn sách nói về các công nghệ hiên đang được sử dụng như LTE, GPS, ….

Download

Lý thuyết

Tải Slide

Bài tập

Tải bài tập

Sách đọc thêm

Sách đọc thêm

 Ban học tập – Đoàn khoa MMT&TT