Lý thuyết thông tin là môn học nghiên cứu các vấn đề về cách tổ chức, biểu diễn và truyền đạt thông tin, và tổng quát là các vấn đề về xử lý thông tin. tạo ra một “cơ sở hạ tầng” tốt cho việc truyền thông tin chính xác, nhanh chóng và an toàn; lưu trữ thông tin một cách hiệu quả.

Ba lĩnh vực nghiên cứu cơ bản của môn học là :
Mã hoá chống nhiễu
Mã hoá tối ưu (hay nén dữ liệu)
Mật mã hoá

Download :

Lý thuyết

Lý thuyết

Ban học tập – Đoàn khoa MMT&TT