Môn học Lập trình mạng căn bản giới thiệu cơ bản về  phương thức lập trình và cách thiết kế các ứng dụng có sử dụng mạng internet hoặc mạng LAN, ví dụ như Chat, Upload-Download files,  gửi mail ….

Các bạn có thể sử dụng 2 ngôn ngữ cho môn học này là C# và Java.

Trong bộ tài liệu dưới đây có cả lý thuyết hướng dẫn ở cả 2 ngôn ngữ C# và Java. Ngoài ra còn có bộ code C# mẫu cho từng chương và một số file hướng dẫn ôn tập cho các kì thi

Lý thuyết :

Lý thuyết (C#)

Lý thuyết (Java)

Câu hỏi ôn tập

Câu hỏi

Code C# mẫu

Code mẫu

Ban học tập – Đoàn khoa MMT&TT

4 BÌNH LUẬN

Comments are closed.