Sách cho Security

Dưới đây là một số cuốn sách có liên quan hoặc liên quan trực tiếp đến ngành Bảo mật thông tin dành cho các bạn yêu thích và quan tâm đến chủ đề này. Sách sẽ được cập nhật dần dần và sẽ có thông báo trên Page Kho tài liệu số MMTT .

Mọi thảo luận và thắc mắc xin post bài trên Kho tài liệu số MMTT

Sách

 Ban học tập – Đoàn khoa MMT&TT