Công nghệ mạng viễn thông là môn học nghiên cứu về truyền thông giữa các thiết bị ở xa như giữa các điện thoại di động, truyền thông với vệ tinh. Môn học này sẽ trình bày về các công nghệ và các kĩ thuật được áp dụng trong hệ thống vệ tinh.

Bộ tài liệu bên dưới bao gồm slide được giảng dạy tại trường, một cuốn sách giới thiệu về truyền thông vệ tinh, một số cuốn sách khác có liên quan đến viễn thông và danh sách các đề tài có thể được yêu cầu trong quá trình học .

Lý thuyết

Slide

Đề tài

Bài tập

MOB_Subject

Đọc thêm

PDF

 

 Ban học tập – Đoàn khoa MMT&TT