Sách cho Security

0
Dưới đây là một số cuốn sách có liên quan hoặc liên quan trực tiếp đến ngành Bảo mật thông tin dành cho các...

Cấu trúc rời rạc

0
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị cùng các ứng dụng của chúng...

Đại số tuyến tính

0
Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về Đại số tuyến tính làm cơ sở cho việc tiếp thu các...

Giải tích 2

3
Level 2 của giải tích 1 :) Các bạn sẽ học về : Những kiến thức cơ sở về phương trình vi phân thường và phương...

Giải tích 1

0
Toán học như cấp 3 thôi :) Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Toán giải tích và cách vận dụng...

Hệ điều hành Linux

0
Môn “Hệ điều hành Linux” cung cấp cho các bạn những kiến thức tổng quan về hệ điều hành Linux, cách thức cài đặt,...

Hệ điều hành

0
Môn học giới thiệu về các khái niêm , thành phần và nguyên lí hoạt động của một hệ điều hành nói chung. Các...

Kiến trúc máy tính

0
Môn học này sẽ giới thiệu đến các bạn các thành phần cấu tạo và tổ chức của một máy tính như thanh ghi,...

Mạch số

0
Ở môn học này, các bạn sẽ được học về nguyên lí và cấu tạo của các cổng logic : AND, OR , XOR,...

Nhập môn điện tử

0
Ở môn học này, các bạn sẽ học về các mạch điện (giống vật lí) cơ bản chứa các linh kiện điện  tử thường...