Sách cho Security

Dưới đây là một số cuốn sách có liên quan hoặc liên quan trực tiếp đến ngành Bảo mật thông tin dành cho các...

Cấu trúc rời rạc

Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị cùng các ứng dụng của chúng...

Đại số tuyến tính

Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về Đại số tuyến tính làm cơ sở cho việc tiếp thu các...

Giải tích 2

Level 2 của giải tích 1 :) Các bạn sẽ học về : Những kiến thức cơ sở về phương trình vi phân thường và phương...

Giải tích 1

Toán học như cấp 3 thôi :) Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Toán giải tích và cách vận dụng...

Hệ điều hành Linux

Môn “Hệ điều hành Linux” cung cấp cho các bạn những kiến thức tổng quan về hệ điều hành Linux, cách thức cài đặt,...

Hệ điều hành

Môn học giới thiệu về các khái niêm , thành phần và nguyên lí hoạt động của một hệ điều hành nói chung. Các...

Kiến trúc máy tính

Môn học này sẽ giới thiệu đến các bạn các thành phần cấu tạo và tổ chức của một máy tính như thanh ghi,...

Mạch số

Ở môn học này, các bạn sẽ được học về nguyên lí và cấu tạo của các cổng logic : AND, OR , XOR,...

Nhập môn điện tử

Ở môn học này, các bạn sẽ học về các mạch điện (giống vật lí) cơ bản chứa các linh kiện điện  tử thường...