Nhằm tạo cơ hội cho các bạn sinh viên UIT có điều kiện tìm hiểu về Luật pháp. Nay VP Đoàn-Hội tổ chức cuộc thi Pháp luật online với mong muốn khơi nguồn cảm hứng cho tất cả các bạn sinh viên tìm hiểu Pháp Luật.

Khi tham gia các bạn sẽ được:

– Cung cấp kiến thức cơ bản, những điều khoảng nổi bật, những điểm mới về luật các Luật (sửa đổi, bổ sung) đến Đoàn viên, sinh viên.

– Giúp Đoàn viên, sinh viên tăng cường hiểu biết, vận dụng; nắm rõ quyền, nghĩa vụ và quyền lợi của bản thân trong việc chấp hành pháp luật.

Thông tin chi tiết
=============
Thời gian:
– Đợt 1 (Luật Nghĩa vụ Quân sự) Từ 7h00 ngày 08/03/2019 đến 23h00 ngày 10/03/2019 (Thứ sáu đến chủ nhật)
– Đợt 2 (Luật Thanh niên) Từ7h00 ngày 15/03/2019 đến 23h00 ngày 17/03/2019 (Thứ sáu đến chủ nhật)

*Thi tại: https://courses.uit.edu.vn/
*Thông tin chi tiết xem tại: https://forum.uit.edu.vn/node/533316

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here