“Trung với nước, hiếu với dân”

0
___ Ngày 26/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Bộ trưởng Quốc phòng Phan Anh và Chủ tịch Quân uỷ hội Võ Nguyên Giáp...

Tư tưởng Hồ Chí Minh

0
“Tư tưởng Hồ Chí Minh” không khép kín, tự đủ, không nhất thành bất biến mà luôn luôn phát triển với dân tộc và...

Nguyên tắc “Nói thì phải làm” của tư tuởng đạo đức Hồ Chí Minh

0
Đó là nguyên tắc đầu tiên trong 3 nguyên tắc đạo đức của Người: nói thì phải làm, xây đi cùng với chống và...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng...

0
Trong toàn bộ cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Bác Hồ luôn dành sự quan tâm, chăm lo đến thế hệ trẻ,...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách công tác của cán bộ

0
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ, vấn đề phong cách công tác được Người rất coi trọng. Theo Người, phong cách...

Nhớ lời Bác dặn: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua Dạy...

0
-----65 năm đã qua đi (1045-2010) kể từ ngày Bác Hồ kêu gọi toàn dân chống nạn thất học, những chỉ dẫn của Người,...

Học tập và làm theo tác phong của Bác Hồ

0
Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã đề ra...

Kỷ vật của Bác Hồ – Kỳ 2: 1.000 ngày trên đất Thái

0
____Một ngày tháng 9-1969, người thanh niên Ngô Vĩnh Bao lặng lẽ cất vào ngăn tủ một chiếc băng tang. Chiếc băng tang được...

Bối cảnh lịch sử tác động đến hành trình cứu nước của Hồ Chí...

0
Vừa tròn một thế kỷ, kể từ khi Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc và sau này là Hồ Chí Minh rời bến...

Nghĩ về nét độc đáo trong Tư tưởng Hồ Chí Minh

0
  _____Đến nay ở nước ta có nhiều công trình nghiên cứu về Tư tưởng Hồ Chí Minh dưới nhiều góc độ khác nhau; nhưng...