Từ ”Tết trồng cây” của Bác nghĩ đến việc bảo vệ môi trường

0
---- Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thường xuyên quan tâm và sâu sát đến vấn đề trồng cây, gây rừng. Cuộc...

“Trung với nước, hiếu với dân”

0
___ Ngày 26/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Bộ trưởng Quốc phòng Phan Anh và Chủ tịch Quân uỷ hội Võ Nguyên Giáp...

Bối cảnh lịch sử tác động đến hành trình cứu nước của Hồ Chí...

0
Vừa tròn một thế kỷ, kể từ khi Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc và sau này là Hồ Chí Minh rời bến...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng...

0
Trong toàn bộ cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Bác Hồ luôn dành sự quan tâm, chăm lo đến thế hệ trẻ,...

Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến lược xây dựng xã hội học tập

0
-----Vấn đề "Xã hội học tập" mà ngày nay các quốc gia coi là tiêu điểm của chính sách phát triển đã được Bác...

Ôn lại những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đạo đức...

0
----Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm Đạo đức cách mạng, song những...

Nguyên tắc “Nói thì phải làm” của tư tuởng đạo đức Hồ Chí Minh

0
Đó là nguyên tắc đầu tiên trong 3 nguyên tắc đạo đức của Người: nói thì phải làm, xây đi cùng với chống và...

Nhớ lời Bác dặn: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua Dạy...

0
-----65 năm đã qua đi (1045-2010) kể từ ngày Bác Hồ kêu gọi toàn dân chống nạn thất học, những chỉ dẫn của Người,...

Hành trình huyền thoại

0
----Trong 100 năm qua, thế giới dù có nhiều thay đổi nhưng lòng tôn kính, sự ngưỡng vọng của loài người tiến bộ đối...

Học và làm theo Bác, cho “lòng ta trong sáng hơn”

0
Cách đây 5 năm, đầu xuân Đinh Hợi vào ngày thành lập Đảng, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X...