Nghĩ về nét độc đáo trong Tư tưởng Hồ Chí Minh

0
  _____Đến nay ở nước ta có nhiều công trình nghiên cứu về Tư tưởng Hồ Chí Minh dưới nhiều góc độ khác nhau; nhưng...

Bác Hồ dạy thực hành tiết kiệm

0
____Bác Hồ là tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước thương dân, về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư để chúng...

Học và làm theo Bác, cho “lòng ta trong sáng hơn”

0
Cách đây 5 năm, đầu xuân Đinh Hợi vào ngày thành lập Đảng, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X...

Nguyên tắc “Nói thì phải làm” của tư tuởng đạo đức Hồ Chí Minh

0
Đó là nguyên tắc đầu tiên trong 3 nguyên tắc đạo đức của Người: nói thì phải làm, xây đi cùng với chống và...

Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến lược xây dựng xã hội học tập

0
-----Vấn đề "Xã hội học tập" mà ngày nay các quốc gia coi là tiêu điểm của chính sách phát triển đã được Bác...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về việc bồi dưỡng thế hệ trẻ

0
Lãnh tụ Vladimir Ilyich Lenin cho rằng: “Ai nắm được thanh niên người đó làm chủ thế giới. Chính vì vậy cần có những...

Tóm tắt tiểu sử của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

0
Chủ tịch Hồ Chí Minh (tên lúc nhỏ là Nguyễn Sinh Cung, tên khi đi học là Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm hoạt...

Bối cảnh lịch sử tác động đến hành trình cứu nước của Hồ Chí...

0
Vừa tròn một thế kỷ, kể từ khi Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc và sau này là Hồ Chí Minh rời bến...

Học Bác về thái độ trước cái xấu

0
 Bác Hồ căn dặn “Không được bắt luật pháp dành quyền ưu tiên cho mình”. 1. “Diệt sâu mới cứu được cây” Một buổi chiều giữa...

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tác...

0
Tư tưởng, đạo đức, tác phong, phong cách là một chỉnh thể, tạo nên nhân cách mẫu mực Hồ Chí Minh, là các mặt...