“Trung với nước, hiếu với dân”

___ Ngày 26/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Bộ trưởng Quốc phòng Phan Anh và Chủ tịch Quân uỷ hội Võ Nguyên Giáp dự lễ khai giảng Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn tại Sơn Tây. Đây là Trường đào tạo chính quy đầu tiên cho đội ngũ sĩ quan chỉ huy lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam.Tiền thân của nó là các khoá đào tạo mang tên Trường Quân chính kháng Nhật được thành lập theo nghị quyết của Hội nghị Quân sự Bắc Kỳ (4/1945) tai xã Tân Trào, châu Tự Do, Tuyên Quang, khoá đầu khai giảng ngày 25/5/1946.

TEST
Ngày 26/5/1946 Hồ Chí Minh trao cờ “trung với nước, hiếu với dân” cho học viên K1 trường Võ bị Trần Quốc Tuấn

___ Sau Cách mạng tháng 8/1945, trường chuyển về Hà Nội mang tên Trường Quân chính Việt Nam (9/1945), Trường Cán bộ Việt Nam (10/1945) rồi chuyển lên Tông (Sơn Tây) đổi tên thành Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn. Trường do Hoàng Đạo Thuý làm hiệu trưởng, Trần Tử Bình làm bí thư…

___ Trong lời chào mừng, vị Chủ tịch nước căn dặn lớp sĩ quan của quân đội Việt Nam được đào tạo chính quy đầu tiên: “Anh em có nhiều giai cấp, tư tưởng khác nhau, trước hết phải đoàn kết, đoàn kết thật thà. Phải có kỷ luật cả về tinh thần lẫn vật chất. Phải noi gương anh dũng của anh em binh sĩ hồi khởi nghĩa để làm gương cho các lớp về sau.

___ Các anh em cần làm được như lời Tôn Trung Sơn đã nói: “Những người thanh niên tốt muốn làm việc to chứ không muốn làm quan lớn”. Mong rằng anh em ở đây, bao giờ cũng phải làm theo hai khẩu hiệu mà nó là cái mục đích của anh em: Trung với nước, hiếu với dân”.

___ Sau khi trao lá cờ mang 2 khẩu hiệu trên cho Hiệu trưởng Hoàng Đạo Thuý, Bác căn dặn: “Trung với nước, hiếu với dân là bổn phận thiêng liêng, là mục đích của anh em, một trách nhiệm nặng nề nhưng cũng là vinh dự của người chiến sĩ trong đạo quân quốc gia đầu tiên của nước ta”.

___ Tháng 5/1948, trên Chiến khu Việt Bắc, Bác viết “Thư gửi Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn nhân dịp khai giảng Khoá thứ IV”, trong đó khẳng định: “Quân đội ta rất trẻ tuổi. Từ ngày bắt đầu tổ chức đội du kích đầu tiên, đến Giải phóng quân, đến Vệ Quốc quân đến nay, chưa đầy 10 năm. Thế mà ta đã đánh bại hai đế quốc quân sự có tiếng nhất thế giới là Nhật và Pháp.

___ Đó là vì tướng sĩ ta có lòng yêu nước rất nồng nàn, chí kiên nhẫn rất vững chắc, sự đoàn kết rất chặt chẽ và một kỷ luật rất nghiêm minh. Vì vậy, trong trường này, chẳng những phải cố gắng học tập kỹ thuật cho ngày càng tiến bộ, mà còn phải giữ vững và phát triển truyền thống vẻ vang của quân đội ta… Sau nữa, tôi vui lòng tặng trường 6 chữ: Trung với Nước, Hiếu với Dân…”.

Theo X&N