___ Ngày 12-5-2010, tại Hà Nội, Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “Di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay” nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2010). Hội thảo thu hút khoảng 400 nhà khoa học, đại biểu tham dự, trong đó có 55 đại biểu quốc tế đến từ 22 quốc gia. Đến dự có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cùng nhiều vị khách quý.

bac-ho
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với đại biểu nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn (23-2-1960).

___ Di sản thuộc về nhân dân tiến bộ toàn thế giới

___ Tại hội thảo, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài và người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, một chiến sĩ cách mạng kiên cường và người bạn rất thân thiết của các dân tộc trên thế giới. Người đã trải qua một cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, vô cùng phong phú, cao đẹp và đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. “Người đã để lại cho chúng ta một gia tài vô cùng đồ sộ, một di sản hết sức quý báu, đó là Tư tưởng Hồ Chí Minh, Thời đại Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

___ Dẫn ra một cách cụ thể về gia tài mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của những năm bôn ba, lăn lộn trong hoạt động thực tiễn, nghiên cứu, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Tư tưởng của Người bao trùm lên tất cả các lĩnh vực, là tài sản tinh thần vô giá, mãi mãi là ngọn đuốc soi đường cho cuộc đấu tranh vì độc lập tự do vì chủ nghĩa xã hội của nhân dân Việt Nam.

___ Theo Chủ tịch Quốc hội, thời đại Hồ Chí Minh là thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử của dân tộc Việt Nam, là kỷ nguyên độc lập tự do và CNXH. Người không chỉ là nhà lý luận, nhà tư tưởng, nhà chiến lược thiên tài mà còn là một nhà hoạt động thực tiễn kiệt xuất. Người là linh hồn, ngọn cờ chói lọi lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam đoàn kết một lòng, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, anh dũng đấu tranh giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích vẻ vang. “Dân tộc Việt Nam chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày nay, triển vọng phát triển rất tươi sáng”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

___ Chủ tịch Quốc hội cũng khẳng định, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vô cùng trong sáng và cao thượng, tượng trưng cho tinh hoa văn hóa Việt Nam. Người không chỉ là một nhà tư tưởng lỗi lạc về văn hóa, sáng tạo ra một nền văn hóa mới, văn hóa cách mạng Việt Nam, kiến tạo ra một thời đại mới trong lịch sử phát triển của nền văn hóa dân tộc, mà chính bản thân Người. Cuộc sống của Người, những việc làm bình thường hàng ngày của Người là hiện thân của nền văn hóa mới Việt Nam, là mẫu mực của con người Việt Nam.

___ Tư tưởng, tâm hồn, cốt cách của Người là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, kết tinh những giá trị văn hóa phương Đông và phương Tây, truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế. Chính vì vậy di sản Hồ Chí Minh không chỉ của nhân dân Việt Nam mà còn thuộc về nhân dân tiến bộ toàn thế giới.

___ Người chỉ cho đất nước một bến đỗ an toàn

___ Bà Katherine Muller-Marin, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO Hà Nội đã phát biểu nhấn mạnh tầm ảnh hưởng sâu rộng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. “Tôi có mặt tại đây ngày hôm nay để hoàn thành sứ mệnh của nghị quyết được Đại hội đồng UNESCO thông qua từ năm 1987 về việc kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị anh hùng dân tộc và nhà văn hóa lớn. Đại hội đồng cho rằng, việc thế giới kỷ niệm ngày sinh của những nhà văn hóa và trí thức kiệt xuất sẽ góp phần đạt được những mục tiêu của UNESCO và thúc đẩy sự hiểu biết giữa các quốc gia”, bà Katherine Muller-Marin nhấn mạnh.

___ Theo bà Katherine Muller-Marin, Đại hội đồng UNESCO tôn vinh Hồ Chí Minh là một biểu tượng nổi bật về tinh thần quả cảm của dân tộc bởi Người đã cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp giải phóng đất nước và dân tộc Việt Nam, qua đó góp phần vào cuộc đấu tranh chung của toàn nhân loại vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội. Những đóng góp quan trọng và nhiều mặt của Người trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật kết tinh truyền thống văn hóa của Việt Nam, một truyền thống có từ nhiều nghìn năm trước, và những lý tưởng của Người tiêu biểu cho khát vọng các dân tộc khác trên thế giới bởi họ đấu tranh nhằm khẳng định bản sắc văn hóa của mình và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau. Hồ Chí Minh có đóng góp quan trọng trong nhiều lĩnh vực hoạt động của UNESCO, bao gồm cả văn hóa – bảo vệ, bảo tồn; truyền thông (với tư cách là một nhà báo lớn), bình đẳng giới; khoa học xã hội, tự nhiên; giáo dục…

___ Từ sự ghi nhận, bà Katherine Muller-Marin đúc kết. “Nếu một con thuyền ra khơi mà không định trước được bến đỗ thì gió thổi hướng nào là không quan trọng. Con thuyền có thể cập bất kỳ bến nào. Biết được bến đỗ mà ta muốn đến có nghĩa là ta có một tầm nhìn rõ ràng về nơi đó. Điều đó có nghĩa là kiểm soát tốc độ gió và sức lực để tới được bến đỗ đó. Có được một vị Chủ tịch như Hồ Chí Minh, người được nhiều người, không chỉ ở Việt Nam, mà trên toàn thế giới tôn vinh anh hùng, một biểu tượng giúp chúng ta có được một tầm nhìn, chỉ cho đất nước một bến đỗ an toàn. Và hơn thế, một lãnh tụ như thế cũng chỉ cho ta cách kiểm soát phong ba bão táp thông qua lòng tự hào, lao động cần cù và quan hệ hòa hiếu. Xin được cùng dân tộc Việt Nam kỷ niệm ngày sinh của một nhân vật vĩ đại, Người đã để lại một dấu ấn trong quá trình phát triển của nhân loại và trong lịch sử của đất nước Việt Nam”.

___ GS-TS LÊ HỮU NGHĨA, Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh: Tư tưởng và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cống hiến to lớn vào sự nghiệp giải phóng xã hội, giải phóng con người. Sự tôn vinh của UNESCO đối với Người vừa là “anh hùng giải phóng dân tộc”, vừa là “Nhà văn hóa kiệt xuất” là một sự vinh danh kép, theo nghĩa: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng thành công văn hóa – đạo đức vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng và nâng cao phẩm giá con người. Đó là một sự nghiệp anh hùng, đồng thời đó cũng là một sự nghiệp văn hóa cao cả nhất. Di sản Hồ Chí Minh không chỉ là tài sản vô giá của nhân dân Việt Nam, đồng thời còn là di sản chung của toàn nhân loại, mãi mãi soi sáng cho chúng ta đi đến tương lai tươi sáng của nhân loại.

___ Ban tổ chức đã nhận được 149 bài viết của các tác giả Việt Nam, trong đó có nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà khoa học, kể cả đồng bào đang sinh sống ở nước ngoài để tập hợp thành cuốn kỷ yếu mang tên “Di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay”. Trong ngày đầu tiên, hội thảo tập trung làm rõ chủ đề “Hồ Chí Minh với sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Hôm nay, 13-5, hội thảo tiếp tục với 2 chủ đề: Hồ Chí Minh với sự nghiệp hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc; văn hóa, đạo đức và nhân cách trong di sản Hồ Chí Minh.

___ Tuyên dương gương điển hình học tập và làm theo lời Bác:

___ Ngày 12-5, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) đã tổ chức buổi sinh hoạt chính trị với chủ đề “Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn” nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến dự, đồng chí Nguyễn Văn Chi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, biểu dương PVN đã thực hiện cuộc vận động học tập tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách có hiệu quả, duy trì ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh và giữ được vai trò là đầu tàu trong phát triển kinh tế.

___ Tối 12-5, Thành đoàn TP Cần Thơ tổ chức tuyên dương “120 chi đoàn tiên tiến học tập và làm theo lời Bác”. Đây là những tập thể điển hình tiên tiến đã có nhiều phong trào hành động trong cuộc vận động “Tuổi trẻ Cần Thơ học tập và làm theo lời Bác” mang lại lợi ích cho cộng đồng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh…

___ Trong 3 năm (2007-2009) thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Cần Thơ học tập và làm theo lời Bác”, các chi đoàn trên địa bàn TP Cần Thơ đã thực hiện nhiều hoạt động như tổ chức được 1.981 hội thi, hội diễn cùng các bài viết tìm hiểu về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của Bác Hồ.

 

Theo SGGPO