Nhớ lời Bác dặn: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua Dạy...

0
-----65 năm đã qua đi (1045-2010) kể từ ngày Bác Hồ kêu gọi toàn dân chống nạn thất học, những chỉ dẫn của Người,...

Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến lược xây dựng xã hội học tập

0
-----Vấn đề "Xã hội học tập" mà ngày nay các quốc gia coi là tiêu điểm của chính sách phát triển đã được Bác...

Ôn lại những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đạo đức...

0
----Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm Đạo đức cách mạng, song những...

Hành trình huyền thoại

0
----Trong 100 năm qua, thế giới dù có nhiều thay đổi nhưng lòng tôn kính, sự ngưỡng vọng của loài người tiến bộ đối...

Bối cảnh lịch sử tác động đến hành trình cứu nước của Hồ Chí...

0
Vừa tròn một thế kỷ, kể từ khi Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc và sau này là Hồ Chí Minh rời bến...

Bác Hồ dạy thực hành tiết kiệm

0
____Bác Hồ là tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước thương dân, về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư để chúng...

Sài Gòn với Nguyễn Tất Thành

0
____Ngày 5-6-1911, Sài Gòn ghi dấu một sự kiện có ý nghĩa như một trong những cột mốc khởi đầu đặc biệt của lịch...

Tư tưởng Hồ Chí Minh

0
“Tư tưởng Hồ Chí Minh” không khép kín, tự đủ, không nhất thành bất biến mà luôn luôn phát triển với dân tộc và...

Nghĩ về nét độc đáo trong Tư tưởng Hồ Chí Minh

0
  _____Đến nay ở nước ta có nhiều công trình nghiên cứu về Tư tưởng Hồ Chí Minh dưới nhiều góc độ khác nhau; nhưng...

Kỷ vật của Bác Hồ – Kỳ 2: 1.000 ngày trên đất Thái

0
____Một ngày tháng 9-1969, người thanh niên Ngô Vĩnh Bao lặng lẽ cất vào ngăn tủ một chiếc băng tang. Chiếc băng tang được...