Với mục đích triển khai thông báo đăng ký đề tài NCKH sinh viên của phòng SĐH-KHCN đến với tất cả sinh viên, cũng như nhằm tạo cơ hội cho các bạn sinh viên khoa Mạng có điều kiện tìm hiểu về vấn đề NCKH. Nay khoa MMT&TT tổ chức một buổi seminar với chủ đề“Nghiên cứu Khoa học với sinh viên khoa MMT&TT” nhằm khơi nguồn cảm hứng cho tất cả các bạn sinh viên trong khoa.

Khi tham gia các bạn sẽ được:

  • Cung cấp hành trang cho các bạn có đam mê về NCKH.
  • Giao lưu, lắng nghe một số chia sẻ về kinh nghiệm của các anh/chị đi trước.
  • Thảo luận, chia sẻ, giải đáp các thắc mắc của các bạn về các vấn đề liên quan tới việc tham gia NCKH SV dựa trên kinh nghiệm cá nhân
  • Được hướng dẫn đăng kí, chọn đề tài cho phù hợp,viết thuyết minh đăng kí đề tài,….
  • Giới thiệu các hướng nghiên cứu của GVHD trong khoa và thông tin liên hệ của giảng viên đó.

Thông tin chi tiết buổi seminar như sau:

  • Thời gian:15:0017:00 ngày 25/2
  • Địa điểm:Phòng E3.1, trường Đại học Công nghệ Thông tin.
  • Số lượng đăng ký: 40 bạn.

Khách mời:

  • Anh Huỳnh Văn Đặng – Nghiên cứu viên nhóm nghiên cứu UiTiOt
  • Các thầy cô trong Khoa Mạng Máy Tính và Truyền Thông

Đăng ký tại đây: https://goo.gl/forms/lZy288oZCI3nSrsT2