Đăng kí tham gia Giao lưu ATTT ” InfoSec MeetUp ” & ” InfoSec...

  Với mục đích giúp cho các bạn sinh viên định hướng được con đường  học tập, nghiên cứu, kinh nghiệm thực...

Mời tham gia cuộc thi Apkathon 2017

Đoàn khoa MMT&TT chuyển đến các bạn sinh viên thông tin về cuộc thi Apkathon do APTECH tổ chức. Mời các bạn cùng theo...