𝐖𝐀𝐍𝐍𝐀𝐆𝐀𝐌𝐄 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒𝐇𝐈𝐏 𝟐𝟎𝟐𝟏

⚡ 𝗪𝗮𝗻𝗻𝗮𝗚𝗮𝗺𝗲 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀𝗵𝗶𝗽 𝟮𝟬𝟮𝟭- Cuộc thi học thuật dành cho các bạn sinh viên có đam mê với lĩnh vực An toàn thông tin. 

🔥 Nhằm tạo ra một sân chơi cho các bạn sinh viên có đam mê với lĩnh vực An toàn thông tin (ATTT), khoa Mạng máy tính và Truyền Thông phối hợp cùng Phòng thí nghiệm An toàn Thông tin, Trung tâm An ninh Mạng CNSC thuộc trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG TP.HCM tổ chức cuộc thi về An toàn thông tin 𝗪𝗮𝗻𝗻𝗮𝗚𝗮𝗺𝗲 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀𝗵𝗶𝗽 𝟮𝟬𝟮𝟭. Bên cạnh đó, cuộc thi còn tuyên truyền, nâng cao ý thức và trách nhiệm về ATTT, tạo điều kiện để phát hiện tài năng, tăng cường khả năng giao lưu, trao đổi kiến thức giữa sinh viên về ATTT.

🤹‍♂ Đối tượng tham gia: Sinh viên đang theo học tại các trường ĐH.

✍ Hình thức tham gia: Đội thi gồm 5 thành viên.

🧑‍ Hình thức thi: Trực tuyến.

🔗 Link đăng ký: https://link.uit.edu.vn/wannagame

⌛ Thời gian diễn ra: Từ 𝟖𝐡𝟎𝟎 ngày 𝟏𝟖/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟏 đến 𝟖𝐡𝟎𝟎 ngày 𝟏𝟗/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟏.

💻 Đề thi gồm các thử thách thuộc các lĩnh vực sau:

– 𝐖𝐞𝐛 𝐞𝐱𝐩𝐥𝐨𝐢𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧

– 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐫𝐬𝐞 𝐞𝐧𝐠𝐢𝐧𝐞𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠

– 𝐏𝐰𝐧𝐚𝐛𝐥𝐞

– 𝐂𝐫𝐲𝐩𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐲

– 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤/𝐅𝐨𝐫𝐞𝐧𝐬𝐢𝐜/𝐎𝐒𝐈𝐍𝐓

Cơ cấu giải thưởng

🥇 1 giải nhất: 𝟯.𝟬𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗

🥈 2 giải nhì: 𝟭.𝟱𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝒈𝒊𝒂̉𝒊

🥉 3 giải ba: 𝟳𝟱𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝒈𝒊𝒂̉𝒊

🏅 1 giải nhân tố mới – dành cho đội là sinh viên năm nhất đại học: 𝟳𝟱𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗

—–

#VNUHCM #UIT #NC #INSECLAB #CNSC 

#WannaOne #WannaGame2021 #ATTT