Trang chủ Hỗ trợ sinh viên

Những điều Tân sinh viên UIT cần biết

0

Một số quy tắc khi vào trường nên biết
1. Cấu trúc mã số sinh viên:
Hai ký tự đầu: Năm vào trường
Hai ký tự tiếp theo: Chương trình đào tạo
Bốn ký tự cuối: Số thứ tự sinh viên
Ví dụ: Với MSSV: 14520595, ta có:
– Sinh viên này vào năm nhất là năm 2014
– Hệ đào tạo 52 là chính quy (53 là liên kết quốc tế)
– Số thứ tự là 595.


2. Những vấn đề liên quan đến MSSV:
A. Tài khoản chứng thực: Là tài khoản do trường cấp, với tài khoản là MSSV, mật khẩu mạc đinh ban đầu là số CMND. Tài khoản này có tác dụng:
– Dùng để đăng nhập các hệ thống website của trường: daa.uit.edu.vn (phòng đào tạo), courses.uit.edu.vn (Website môn học), forum.uit.edu.vn (diễn đàn trường)…
– Đăng nhập wifi với cột sống UIT
– Mật khẩu tài khoản chứng thực có thể tự đổi.
B. Email sinh viên: Mỗi sinh viên khi vào trường được cấp 1 email với cấu trúc <MSSV>@gm.uit.edu.vn Email này có tác dụng dùng để liên lạc với giảng viên và các phòng ban của trường khi có những vấn đề cần thiết. Mật khẩu email mạc định là số CMND, có thể tự đổi được. Trường hợp mất pass thì lên phòng CTSV (A101) xin cấp lại
C. Tài khoản Dreamspark: Dùng để đăng nhập và tải các phần mềm, hệ điều hành có bản quyền của Microsoft. Tài khoản đăng nhập như mail <MSSV>@gm.uit.edu.vn
D. Office 365: Đăng nhập vào daa.uit.edu.vn, chọn tab sinh viên -> tài khoản office 365 để tải bộ office 365, dung lượng lưu trữ lên đến 1T. Cấu trúc tài khoản <MSSV>@ms.uit.edu.vn
Lưu ý: Mật khẩu chứng thực không cung cấp cho người khác để tránh những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra.


3. Cấu trúc email giảng viên: Tân sinh viên cũng nên nhớ cấu trúc này để có thể tiện liên lạc khi cần thiết:
<Tên giảng viên+chữ cái họ và chữ lót>@uit.edu.vn
Ví dụ: Giảng viên: Trần Văn Nguyên thì mail sẽ là nguyentv@uit.edu.vn
Đặc điểm nhận dạng giữa mail giảng viên và mail sinh viên là của sinh viên có chữ “gm”, còn giảng viên thì không.


4. Confession: Kênh thông tin KHÔNG CHÍNH THỨC.
Đây là nơi bạn “muốn nói gì cũng được”, tuy nhiên những thông tin ở kênh này có thể đúng cũng có thể không, cần phải kiểm chứng lại.


5. Có thể đang ký học phần ngay từ học kỳ đầu tiên: học kỳ đầu tiên, các em được trường tự đăng ký với một số môn học nhất định (sẽ giống nhau giữa các sinh viên năm nhất – học kỳ đầu) tuy nhiên, nếu các em thấy sức mình có thể học thêm 1 vài môn nào đó, thì có thể tự đăng ký thêm. Cách đăng ký lên trực tiếp phòng đào tạo làm đơn xin đăng ký.6. Kiểm tra anh văn đầu vào:
Trước khi vào trường các em sẽ được kiểm tra anh văn đầu vào. Kỳ kiểm tra này chỉ để xếp lớp anh văn phù hợp với các em trong năm học mới, không tính điểm, không ảnh hưởng gì đến kết quả học tập của các em.

Đoàn Khoa Mạng máy tính & Truyền thông

Exit mobile version