Nghi thức Hội LHTN Việt Nam

HƯỚNG DẪN
THỰC HIỆN NGHI THỨC HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM
(có điều chỉnh và bổ sung)

—-Nghi thức Hội là hệ thống những quy định về nghi thức, thủ tục, đội hình, đội ngũ được áp dụng chính thức cho sinh hoạt và hoạt động của tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam.

—-Thực hiện Nghi thức Hội nhằm góp phần rèn luyện, giáo dục hội viên – thanh niên biết tôn trọng, yêu mến tổ chức Hội và cùng xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Đồng thời tạo sự thống nhất chung, đáp ứng nhu cầu hoạt động thanh niên và những quy định cần thiết để nâng cao tính tập thể, có nề nếp tạo sức mạnh đối với tổ chức Hội cùng đoàn kết thống nhất hành động.
—-Thực hiện Nghi thức Hội là trách nhiệm chung của mọi hội viên và các tổ chức thành viên tập thể của Hội LHTN Việt Nam.

Chương I
MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG NGHI LỄ HỘI

Điều 1. NGÀY TRUYỀN THỐNG CỦA HỘI LHTN VIỆT NAM:

—-– Ngày truyền thống của Hội là ngày 15/10 hàng năm.
—-– Hội nghị Ủy ban TW Hội LHTN Việt Nam họp tại Hà Nội vào cuối tháng 02/1993 đã thống nhất quyết định chọn ngày 15/10/1956 làm ngày truyền thống của Hội LHTN Việt Nam. Cùng với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Hội đã lập nhiều thành tích vẻ vang vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp đổi mới của đất nước. Truyền thống Hội được thể hiện và khẳng định trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên Việt Nam:
——–+ Yêu nước, đi theo Đảng, theo Đoàn Thanh niên, vì tương lai và hạnh phúc tuổi trẻ Việt Nam.
——–+ Đoàn kết, chung sức chung lòng hành động vì nghĩa lớn, vì Tổ quốc kêu gọi.
——–+ Lao động, học tập và rèn luyện để hoàn thiện bản thân và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.
——–+ Học tập, giao lưu quốc tế.

Điều 2. BÀI HÁT CHÍNH THỨC CỦA HỘI:

—-Hội chọn lời một của bài hát “Lên đàng”. Nhạc: Lưu Hữu Phước; Lời: Huỳnh Văn Tiểng và Lưu Hữu Phước làm Hội ca. Bài Hội ca được áp dụng (hát) trong các nghi lễ và sinh hoạt của Hội.

lendang

Điều 3. BIỂU TRƯNG CỦA HỘI:

—-1. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chọn biểu trưng (theo mẫu bên dưới) của tác giả Lê Đàn làm biểu trưng chính thức của tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

logo-hoi-lhtn-viet-nam

—-2. Ý nghĩa từng phần:
– Hình tròn: Thể hiện ước mơ tiến đến sự hoàn thiện, đoàn kết, thân ái.
– Màu xanh: Thể hiện sự thanh bình.
– Đường ngang: Thể hiện chân trời mới.
– Đường hình chữ S: Tượng trưng đất nước Việt Nam (bản đồ) kết hợp ghép nền màu xanh bên trái thể hiện cho sự hòa bình.
– Ngôi sao: Thể hiện định hướng chính trị, lý tưởng của Tổ quốc.

—-3. Ý nghĩa chung:
Biểu trưng của Hội với đường nét đơn giản, hiện đại, màu sắc hài hòa thể hiện sự đoàn kết, thân ái; động viên lớp trẻ hướng đến tương lai: Vì Tổ quốc Việt Nam XHCN giàu mạnh và văn minh, vì cuộc sống hạnh phúc, hòa bình của thanh niên Việt Nam.

—-4. Màu sắc:
– Đường vòng tròn, đường ngang, chữ S, ngôi sao và chữ Thanh niên Việt Nam: màu xanh đậm (mã: Cyan 100 – Magenta 70 – Black 20).
– Phần nền khu vực ngôi sao, nền trong ngôi sao: màu xanh hòa bình (mã: Cyan 50 – Yellow 10).
– Phần nền bên phải chữ S và nền chữ Thanh niên Việt Nam: màu trắng.

—-5. Cách sử dụng:
Biểu trưng Hội được sử dụng làm phù hiệu, huy hiệu; in (thêu) trên vải (cờ) thẻ hội viên và các loại thẻ, công văn có liên quan.

—-*Chú ý: Không được vẽ, cách điệu hoặc thêm bớt vào biểu trưng những nội dung, đường nét khác làm mất giá trị và ảnh hưởng đến tính nghiêm túc đối với biểu trưng của Hội. Mặt khác, khi in (vẽ) cần chính xác hình chữ S, ngôi sao (đúng theo mẫu) và thể hiện đúng màu sắc (mã màu) quy định.

Điều 4. LỜI HỨA:

—-Lời hứa Hội viên được áp dụng trong các nghi thức chính của Hội. Người đọc lời đứng tư thế nghiêm, hướng mắt về phía cờ Tổ quốc, biểu trưng Hội…dõng dạt đọc to:
—-“Vinh dự là người hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, trước tập thể chi hội (CLB, đội, nhóm…) tôi (chúng tôi) xin hứa:
—-+ Là công dân tốt của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
—-+ Thực hiện nghiêm chỉnh Điều lệ Hội, giữ gìn uy tín và thanh danh của Hội”.
—-– “Xin hứa!” (đồng thời giơ thẳng nắm tay phải từ ngực trái lên cao qua khỏi đầu – 01 lần).

—-Tất cả hội viên có mặt cùng hô to:
—-– “Xin hứa!” (đồng thời giơ thẳng nắm tay phải từ ngực trái lên cao qua khỏi đầu – 01 lần).

—-Lời hứa mới:
—-– “Vinh dự là người hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, trước tập thể chi hội (CLB, tổ, đội, nhóm…) tôi (chúng tôi) xin hứa:
—-+ Là công dân tốt của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phấn đấu theo mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của tuổi trẻ.
—-+ Thực hiện nghiêm chỉnh Điều lệ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam;
—-+ Luôn giữ gìn uy tín và thanh danh của Hội”.

Điều 5. KHẨU HIỆU:

—-Được áp dụng trong nghi lễ chào cờ hoặc nghi lễ chính thức của Hội.
—-– Người hô trong tư thế đứng nghiêm, hướng mắt về cờ Tổ quốc, biểu trưng Hội…dõng dạt hô to:
—-Vì Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh và văn minh – Thanh niên!
—-– Tất cả hội viên cùng đáp: “Tiến!” (đồng thời giơ thẳng nắm tay phải từ ngực trái lên cao qua khỏi đầu – 01 lần)

—-* Chú ý: Trong nghi lễ của Hội người hô khẩu hiệu để hội viên tham dự đáp phải là người có trọng trách hoặc chức vụ Hội cao nhất trong buổi lễ.

Điều 6. CÁCH CHÀO CỦA HỘI:

—-Hội quy định chào tay nhằm thể hiện sức mạnh, sự tôn trọng và ý thức trách nhiệm đối với tổ chức Hội (chỉ thực hiện động tác chào bằng tay khi mặc đồng phục Hội hoặc có đeo huy hiệu Hội).
Động tác chào được áp dụng ở 02 trường hợp sau:
——–– Chào trong nghi lễ: Chào cờ, báo cáo, tuyên thệ.
——–– Chào trong sinh hoạt: Khi gặp nhau, xã giao, giao tiếp.

Điều 7. NGHI THỨC CHÀO CỜ TRONG HỘI:

—-Chào cờ là nghi lễ quan trọng, thể hiện tính trang nghiêm, hùng dũng của tổ chức Hội. Chào cờ có tác dụng giáo dục hội viên – thanh niên biết tôn trọng, yêu mến Tổ quốc, yêu mến tổ chức Hội; nguyện đi theo lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại, xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, văn minh.

—-1. Thứ tự các bước chào cờ:
– Sau khi ổn định, người điều khiển hô to: “Nghiêm! Chào cờ! Chào”.
– Dừng một chút, người điều khiển hô tiếp: “Quốc Ca”.
(Tất cả hội viên bỏ nhẹ tay xuống, trong tư thế nghiêm và cùng hát Quốc ca).
– Sau khi hội viên hát Quốc ca xong, người điều khiển hô tiếp: “Hội ca
(Tất cả cùng hát bài Lên Đàng – lời 01).
– Sau khi hát xong Hội ca là phần hô và đáp Khẩu hiệu của Hội, lúc này
người lãnh đạo cao nhất của đơn vị thực hiện nghi lễ chào cờ dõng dạt hô to Khẩu hiệu: “Vì Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh và văn minh – Thanh niên!
– Tất cả hội viên đáp: “Tiến!
– Sau phần đáp khẩu hiệu, người điều khiển chương trình hô: “Thôi”.

* Ghi chú:
– Có thể người điều khiển chương trình không cần hô các khẩu lệnh: “Quốc ca”, “Hội ca” nếu buổi lễ đó có chuẩn bị sẵn âm thanh và nền nhạc bài Quốc ca, Hội ca. Và trình tự lễ chào cờ như sau:
+ Sau khi ổn định, người điều khiển hô to: “Nghiêm! Chào cờ! Chào”.
+ Nhạc nền bài Quốc ca vang lên, hội viên bỏ tay nhẹ xuống, về tư thế nghiêm và cùng hát.
+ Sau khi kết thúc bài Quốc ca, nhạc nền bài Hội ca vang lên và hội viên cùng hát bài Hội ca.
+ Sau khi hát xong Hội, nghi thức chào cờ tiếp tục như trên.
– Phút sinh hoạt truyền thống hay phút mặc niệm có hay không tùy tính chất của buổi lễ nhưng thực hiện sau khi đã thực hiện việc hô, đáp khẩu hiệu.
– Chào cờ được tổ chức trong hội trường hoặc ngoài trời, cần chú ý việc rước cờ Tổ quốc đến vị trí sân lễ: cờ cầm tay có cán, cờ kéo lên cột cờ, cờ đã treo sẵn.

—-2. Các trường hợp chào cờ:
a. Nghi lễ chào cờ trong hội trường, sân khấu ngoài trời:
– Nếu đã có sẵn cờ nước, cờ mang biểu trưng Hội: thực hiện nghi lễ chào cờ như hướng dẫn ở trên (không thực hiện nghi lễ rước cờ).
– Nếu không có sẵn cờ nước, cờ mang biểu trưng Hội: thực hiện nghi lễ rước cờ trước rồi thực hiện nghi lễ chào cờ như hướng dẫn ở trên.

b. Nghi lễ chào cờ trong đội hình chữ U:
– Trước khi tiến hành nghi lễ chào cờ cần có sự phân công các thành viên trong chi hội tham gia thực hiện các nội dung trong đội hình cờ.
– Chi hội trưởng sau khi triển khai đội hình xong, di chuyển ra giữa đội hình so cự ly, sau đó bước xuống 2/3 đội hình, quay đằng sau hướng mặt cùng hướng với các hội viên ở vị trí ngang trong đội hình chữ U và điều khiển phần nghi lễ chào cờ như hướng dẫn ở trên cùng với nghi lễ rước cờ hướng dẫn ở mục sau.

c. Nghi lễ chào cờ trong đội hình hàng dọc, hàng ngang hoặc nhiều đơn vị, chi hội:
– Trước khi tiến hành nghi lễ chào cờ cần có sự phân công các thành viên trong chi hội tham gia thực hiện các nội dung trong đội hình cờ (nếu có).
– Chi hội trưởng sau khi triển khai đội hình xong, di chuyển ra giữa đội hình, sau đó quay đằng sau hướng mặt cùng hướng với các hội viên trong đội hình và điều khiển phần nghi lễ chào cờ như hướng dẫn ở trên cùng với nghi lễ rước cờ hướng dẫn ở mục sau.

—-3. Các tư thế giữ cờ, vác cờ:
a. Tư thế nghiêm: người trong tư thế nghiêm, tay phải nắm cán cờ, khoảng ngang thắt lưng, lòng bàn tay áp sát vào thắt lưng. Đót cờ chạm đất, khoảng giữa má ngoài bàn chân, thân cờ thẳng, khép sát bên phải thân người. Tay trái, chân, người trong tư thế nghiêm.

b. Tư thế nghỉ: chân trái khụy, tay phải (tay cầm cờ) đưa ra trước, hơi chếch về phải khoảng 45 độ.

c. Tư thế vác cờ: cờ đặt trên vai phải, phần cờ tính từ đỉnh cờ đến hết cờ nằm sau lưng người vác cờ, lá cờ được buông ngược xuống đất. Phần cán cờ còn lại, tính từ đót cờ lên đến mí cờ nằm phía trước, trên vai phải. Tay phải gần thẳng, nắm sát đót cờ, tay trái tạo thành góc vuông trước mặt, tầm ngang vai, nắm cán cờ, phần mu bàn tay (của cả 2 tay) hướng lên trên. Thân cờ (phần trước mặt người cầm cờ) hơi hướng xuống đất (so với vai khoảng 15 đến 30 độ). Không để đuôi cờ chạm đất.

d. Tư thế chào cờ: tay phải nắm đót cờ, áp sát lòng nắm tay vào thắt lưng, vai phải thẳng. Tay trái tạo thành góc vuông trước mặt, nắm thân cờ, tầm ngang vai, nắm bàn tay ngửa. Tư thế nghiêm. Đỉnh cờ hướng về trước, thân cờ so với thân mình tạo nên một góc khoảng 45 độ, hướng lên, đuôi cờ không được để chạm đất.

e. Chuyển từ tư thế nghiêm lên tư thế chào cờ:
– Cờ trong tư thế nghiêm, dùng tay phải đưa thẳng cờ ra trước mặt (thế cờ đứng), tay phải ngang vai.
– Tay trái đưa tới trước nắm cán cờ, phía trên tay phải.
– Tay phải buông cán cờ, chuyển xuống nắm lấy đót cờ, đồng thời tay phải kéo đót cờ áp sát vào thắt lưng, tay trái tạo thành góc vuông trước mặt, ngang vai (theo tư thế cờ chào).

f. Chuyển từ tư thế chào cờ sang tư thế vác cờ:
– Tay phải đẩy đót cờ ra trước bụng theo hướng đót cờ qua trái (đi ngang qua bụng) và đẩy dần tay phải lên tầm ngang vai, tay phải thẳng, đỉnh cờ qua phải.
– Đồng thời, tay trái thẳng, đưa thân cờ ngược qua phải, đặt thân cờ lên vai, trở về tư thế góc vuông trước mặt (theo tư thế vác cờ).

g. Chuyển từ vác cờ sang tư thế chào cờ: ngược lại với tư thế từ chào cờ sang vác cờ .

h. Chuyển từ tư thế vác cờ về tư thế nghiêm: nếu đang từ vác cờ phải chuyển qua tư thế chào cờ, rồi về tư thế nghiêm.

i. Chuyển từ tư thế chào cờ về tư thế nghiêm:
– Tay phải đẩy đót cờ ra trước. Cả 2 tay đồng thời đưa thẳng ra trước, tạo thân cờ đứng trước mặt.
– Tay phải đưa lên trên nắm cán cờ phía trên tay trái.
– Tay trái buông ra về tư thế nghiêm, tay phải rút cờ về tư thế nghiêm.

—-4. Các hình thức rước cờ:
a. Rước cờ (cờ khiêng): số lượng người khiêng cờ là 4 hoặc 6 hội viên tuỳ kích thước cờ, số lượng hội viên và tính chất buổi lễ.
– Người điều khiển hô: Nghiêm, rước cờ.
– Đội cờ đi đều, song song nhau ra giữa đội hình. Đến vị trí chào cờ, người đi đầu (gần đội hình chào cờ – người 1) đứng tại chổ, vừa dậm chân, vừa xoay chậm, đều (hoặc quay trái hoặc phải) hướng mặt về đội hình chào cờ; người đi đầu (phía xa đội hình chào cờ – người 2) bước đều, dài theo đường cong và ngang hàng với người (1); những người còn lại bước sang phải (hoặc trái) giữ thẳng hàng và cùng hướng mặt với người đi đầu, giữ cờ thẳng. Trường hợp đội cờ khi mang cờ ra đội hình, cờ trong tư thế gấp (phần gấp giữa cờ thả hướng xuống đất – không chạm đất) cũng phải căng thẳng cờ trước khi người điều khiển hô chào cờ, có thể căng thẳng cờ lúc bước vòng hoặc sau khi bước vòng.
– Người điều khiển hô: “Chào cờ, chào”. Những thành viên hàng phía trước thực hiện động tác ngồi trên gót hoặc đứng nghiêm (tùy vào độ lớn của cờ, địa hình nơi đội cờ đứng), tuy nhiên cờ phải được để trên vai của những người phía trước. Những thành viên phía sau bước lên 1 bước và thực hiện động tác đưa thẳng tay qua khỏi đầu.
– Sau đó, trình tự buổi lễ tiếp theo theo đúng hướng dẫn.
– Kết thúc buổi lễ, người điều khiển hô: Thôi, đội cờ di chuyển vào trong theo đúng động tác cá nhân trong nghi thức.

*Lưu ý:
– Đội hình cờ (người khiêng cờ và hậu cờ) di chuyển trong tư thế nghiêm, không đánh tay.
– Người hậu cờ (nếu có) khi di chuyển ra đội hình có thể đi trước người khiêng cờ (trước cờ) nhưng khi chào cờ không được đứng trước cờ, có thể đứng hai bên cờ hoặc sau cờ, mặt hướng vào cờ. Khi chào cờ phải thực hiện theo hướng dẫn của nghi thức chào cờ.
– Người khiêng cờ luôn trong tư thế nghiêm, không phải thực hiện theo hướng dẫn của nghi thức chào cờ.
– Khi chào cờ xong, đội hình cờ thực hiện ngược lại với lúc khiêng cờ ra. Có thể vòng bên phải hoặc bên trái để di chuyển cờ ra khỏi khu vực chào cờ.

b. Rước cờ (có cán cờ):
– Người điều khiển hô: Nghiêm, rước cờ.
– Người cầm cờ di chuyển cờ ra vị trí chào cờ. Khi ra đến vị trí, người cầm cờ quay phải (trái) đối diện với đội hình chào cờ.
– Người điều khiển, điều khiển buổi lễ chào cờ theo đúng hướng dẫn thực hiện nghi thức chào cờ
– Kết thúc buổi lễ chào cờ, người điều khiển hô: Thôi, người cầm cờ chuyển về tư thế vác cờ quay bên phải (trái) và di chuyển ra khỏi đội hình chào cờ.

*Lưu ý:
– Khi rước cờ ra trước và đối diện đội hình chào cờ, cờ có thể ở tư thế vác cờ hoặc chào cờ. Nhưng khi kết thúc khẩu lệnh “Chào cờ, chào” của người điều khiển thì cờ phải trong tư thế chào cờ.
– Trường hợp chỉ có 01 lá cờ (cờ Tổ quốc hoặc cờ có biểu trưng Hội): thực hiện như hướng dẫn trên.
– Trường hợp có cờ Tổ quốc và cờ mang biểu trưng Hội: cờ Tổ quốc luôn đi trước, cờ mang biểu trưng Hội đi sau.
– Khi vào đến giữa đội hình 2 cờ cùng thực hiện động tác quay bên Phải (trái), người cầm cờ Tổ quốc bước lên phía trên 1 bước.
– Cờ Tổ quốc luôn bên trái, cờ mang biểu trưng Hội luôn bên phải theo hướng từ người đứng đối diện cờ.
– Khi người điều khiển hô “Thôi” đồng thời chuyển 2 cờ về tư thế vác cờ và cùng quay phải (trái), sau đó người cầm cờ Tổ quốc bước sang phải (trái) 1 bước ngang với người cầm cờ có biểu trưng Hội và cùng di chuyển ra khỏi đội hình chào cờ (người cầm cờ Tổ quốc đi trước, người cầm cờ có mang biểu trưng Hội đi sau).

Điều 8. ĐỒNG PHỤC:

1. Áo:
Áo đồng phục của Hội là áo Thanh niên Việt Nam. Áo màu xanh cô-ban đậm, cổ đúc to bản, đệm cổ cứng, không gãy nát khi giặt; có đỉa vai (bật vai), có 2 túi ngực (gồm cả 2 loại cộc tay và dài tay). Áo được may ở các kích cỡ khác nhau theo hệ số chuẩn quốc tế. Lôgô áo hình tam giác được đặt ở phía trước. Lôgô phía trước được đặt trang trọng trên ngực áo phía trái, phù hiệu cờ đỏ, sao vàng và hàng chữ “Thanh niên Việt Nam”.

2. Huy hiệu Hội:
Được cài trên túi áo bên trái. Hội viên đeo huy hiệu Hội trong sinh hoạt, công tác và các nghi lễ của Hội LHTN Việt Nam.

3. Các bảng tên, chuyên hiệu, cấp hiệu:
Bảng tên, chuyên hiệu, cấp hiệu được làm riêng và đeo trên túi áo bên phải, hoặc được may thẳng vào áo, phía trên nắp túi áo.

4. Mũ (nón):
Lưỡi trai (kết) hoặc mũ tai bèo có in (cài) biểu trưng của Hội LHTN Việt Nam.
Đồng phục của Hội mặc trong sinh hoạt, dự họp (hội nghị) của Hội và các nghi lễ của Hội.

5. Đồng phục của Hội đồng Huấn luyện: có đồng phục riêng do Hội đồng Huấn luyện Trung ương Hội thống nhất và quy định.