Trang chủ Hỗ trợ sinh viên Kỹ năng sinh viên

Semaphore

0
  1. Những quy định về cờ Semaphore:

* Kích thước cờ: Cờ Semaphore được quy định là một hình vuông có cạnh 40cm, do 2 tam giác vuông cân mang 2 màu: Sáng và tối ghép lại với nhau tạo thành cờ Semaphore. Cán cờ phần nhô ra khỏi lá cờ dài khoảng từ 10 – 15 cm.

* Tín hiệu các mẫu tự  Semaphore được quy định bởi hai tay, phối hợp cầm cờ và phất cờ đúng theo các góc độ mà quốc tế qui định như: 450, 900, 1350, 1800,…

Chú ý: Khi phất cờ cánh tay và cán cờ phải luôn luôn là một đường thẳng.

* Vị trí các mẫu tự Semaphore theo thứ tự được chia làm 4 vòng và các chữ rời như sau:

Vòng 1                         

Vòng 2                        

Vòng 3                       

Vòng 4                       

Các chữ rời                

(Lưu ý: hình vẽ minh họa theo hướng người phất cờ đứng đối diện với ta)

Tuy nhiên, các bạn có thể chia bảng chữ trên với 7 vòng, cụ thể như sau: Vòng 1 gồm các chữ cái: A, B, C, D, E, F, G; Vòng 2 gồm các chữ cái: H, I, K, L, M, N; Vòng 3 gồm các chữ cái: O, P, Q, R, S; Vòng 4 gồm các chữ cái: T, U, Y; Vòng 5 gồm các chữ cái: J, U; Vòng 6 gồm các chữ cái: W, X; Vòng 7 có chữ cái Z.

  1. Những vấn đề cần lưu ý trong truyền tin Semaphore:

2.1) Tư thế của người phát tin:

– Tư thế ban đầu: Tư thế đứng nghiêm hai tay bắt chéo cờ buông thẳng trước thân người.
– Bắt đầu phát tin: (quá trình báo hiệu chuẩn bị nhận tin): Hai tay cầm cờ dang ngang vai, đánh cờ lượn vòng số 8, sau đó trở về lại tư thế ban đầu để phát tin.
– Quá trình phát tin: Phát chuẩn, đúng góc độ từng mẫu tự. Một bản tin có thể được phát 3 lần tiến hành từ chậm đến nhanh.
– Hết bản tin: Hai tay cờ trở về tư thế ban đầu, đồng thời giữ nguyên tư thế này đưa cờ thẳng lên cao và hạ xuống nhiều lần.

Lưu ý: người phát tin cần chọn cho mình một vị trí đứng thích hợp để số người nhận tin đều được quan sát rõ (thường là phải đứng trên cao, tránh hướng ánh sáng của mặt trời chói vào mắt người nhận).

2.2) Một số tín hiệu đặc biệt

– Phất cờ đối với chữ L = xóa 1 kí tự.
– Phất cờ đối với chữ T = báo đánh số.
– Cách đánh số từ 1, 2 , 3…, 0 sẽ được qui định theo thứ tự từ A, B, C…, J. Nghĩa là chữ A sẽ tương xứng với 1, B với 2, C với 3, … J với 0.

  1. Cách học Semaphore:

Để dễ hiểu và nhớ tín hiệu Semaphore một cách sâu sắc, chúng ta có thể chia ra làm 3 cách học như sau

3.1) Học theo bảng chữ cái Alphabet:

Đây là cách học theo thứ tự bảng chữa cái A, B, C… Như vậy chúng ta có thể áp dụng chia ra làm 4 vòng đánh và các chữ rời như ở phần 1.

3.2) Học theo các vòng phối hợp:

– Cách học này các mẫu tự được chia ra làm 6 vòng dựa theo sự phối hợp liên tục của các động tác phất cờ. Riêng vòng 1 có động tác phất cờ bằng 1 cánh tay, 5 vòng còn lại động tác phất cờ được quy định bằng cách phối hợp cả 2 tay. Trong đó có một tay được sử dụng làm cánh tay trụ, tay còn lại sẽ di chuyển bắt đầu lần lượt từ góc độ gần nhất sau cánh tay trụ trở đi.
– Tay trụ từ vòng này chuyển sang vòng khác theo thứ tự sẽ được di chuyển cách nhau một góc 450. Nghĩa là điểm xuất phát của cánh tay trụ sẽ được bắt đầu từ A chuyển sang B chuyển sang C…

* Lưu ý: Trong 6 vòng trên còn thiếu chữ Z, vậy riêng chữ Z chúng ta có thể xếp vào vòng thứ 7, nhưng chữ này trong ngôn ngữ tiếng Việt không sử dụng.

3.3) Học theo chữ đối:

Học cách này cần nắm vững từng cặp mẫu tự có động tác phất cờ đối nhau. Do đó, cần phải phân biệt kỹ động tác bên phải và bên trái để tránh nhầm lẫn các mẫu tự.
Sở dĩ trong cách học này thiếu các mẫu tự như D, N, R, U vì các mẫu tự này động tác phất cờ của từng mẫu tự mang tính cân đối.

 Xóa chữ
                       S            
 W            
 J            
I    Y            
 Đánh số

 

Exit mobile version