aefbb982-4a28-4d52-ae76-fc71b2b6dc02

Chúng ta đều có một quỹ thời gian như nhau trong một ngày, nhưng có bạn lại tận dụng tốt thời gian của mình cho công việc, học tập và giải trí. Tuy nhiên, một số bạn lại không quản lí tốt quỹ thời gian của mình. “Thời gian là vàng bạc” vậy chúng ta phải làm thế nào, để trong 24h, chúng ta có thể tận dụng hết quản thời gian này? Mời các bạn cùng theo dõi một video clip để có thêm kinh nghiệm và kỹ năng sắp xếp thời gian của mình sao cho hợp lý nhất nhé: