Đại cương về sơ cấp cứu

I. Khái niệm về sơ cấp cứu:
Sơ cấp cứu là hành động can thiệp, trợ giúp và chăm sóc ban đầu với người bị nạn ngay tại hiện trường trước khi có sự hỗ trợ cuả nhân viên y tế.

I. Mục đích của sơ cấp cứu:
– Giảm thiểu các trường hợp tử vong
– Hạn chế các tổn thương thứ phát
– Tạo điều kiện cho nạn nhân hồi phục

II. Các bước tiến hành sơ cấp cứu:
– Quan sát hiện trường thu thập thông tin và đảm bảo tiếp cận nạn nhân an toàn.
– Gọi sự trợ giúp.
– Đánh giá tình trạng nạn nhân.
– Sơ cứu, chăm sóc hỗ trợ
– Vận chuyển an toàn đến cơ sở y tế gần nhất.
Để đảm bảo tính mạng cho người sơ cứu, nạn nhân cũng như những người có mặt tại hiện trường, người sơ cứu bắt buộc phải tuân theo một trình tự hành động là: DRABC

h1D: Đánh giá sự nguy hiểm tại hiện trường đối với người sơ cứu, nạn nhân, những người xung quanh.

h2R: Đánh giá sự đáp ứng của nạn nhân

h3
A: Kiểm tra và làm thông đường thở.

h4
B: Kiểm tra sự thở.

h5
C: Kiểm tra mạch.

 

III.Những điều người sơ cứu cần biết :
– Tự bảo vệ an toàn cho bản thân, nạn nhân và những người xung quanh.
– Xử lý các vật dụng sau khi sơ cứu (đốt, chôn băng gạc, rửa sạch dụng cụ …).
– Vị trí để túi thuốc và dụng cụ & cấp cứu
– Số điện thoại của các cơ sở y tế gần nhất và các số điện thoại khẩn cấp.
___+ Điện thoại cấp cứu y tế: 115
___+ Điện thoại cứu hỏa: 114
___+ Điện thoại công an: 113