Thứ Bảy, Tháng Năm 26, 2018

Tuyển đại biểu tham dự chương trình Giao lưu thanh niên Việt Nam- Ấn...

Các bạn sinh viên khoa MMT&TT theo dõi thông tin về chương trình sau và ứng tuyển tham gia nếu có thể. Thực hiện Thỏa...

Thông báo nộp hồ sơ học bổng “Tiếp lửa ước mơ Sức trẻ MMT&TT”...

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò đồng hành với thanh niên của Đoàn khoa MMT&TT trong đời sống sinh viên, đặc biệt trong...

Thông báo Kết quả xét chọn Học bổng “Tiếp lửa ước mơ sinh viên...

Căn cứ Kế hoạch số 14-KH/ĐTN ngày 28/10/2014 của BCH Liên chi Đoàn khoa MMT&TT về việc tổng kết học bổng “Tiếp lửa ước...

Học Bổng dành cho Tân Sinh Viên khóa 2017 từ TT Hỗ trợ HSSV...

Đoàn Hội khoa MMT&TT chuyển tiếp các bạn thông tin về học bổng dành cho Tân sinh viên từ Trung tâm Hỗ trợ Học...

Học bổng Khuyến tài Công ty Beesightsoft Dành cho sinh viên MMT&TT

Học bổng Khuyến tài Công ty Beesightsoft Dành cho sinh viên Khoa Mạng máy tính & Truyền thông Được sự hỗ trợ của công ty Beesightsoft,...