Kết quả học bổng “Tiếp lửa ước mơ Sức trẻ MMT&TT” lần 2 –...

Căn cứ Kế hoạch số 08-KH/ĐTN ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Đoàn khoa Mạng máy tính và Truyền thông về việc xét...

Thông báo Kết quả xét chọn Học bổng “Tiếp lửa ước mơ sinh viên...

Căn cứ Kế hoạch số 14-KH/ĐTN ngày 28/10/2014 của BCH Liên chi Đoàn khoa MMT&TT về việc tổng kết học bổng “Tiếp lửa ước...

Thông báo nộp hồ sơ học bổng “Tiếp lửa ước mơ Sức trẻ MMT&TT”...

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò đồng hành với thanh niên của Đoàn khoa MMT&TT trong đời sống sinh viên, đặc biệt trong...

[Thông báo] Thành lập quỹ học bổng Bay cao ước mơ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ HỌC BỔNG BAY CAO ƯỚC MƠ Bạn có ước mơ, hãy để chúng tôi chắp cánh Nhằm mục đích chia...

Học bổng Khuyến tài Công ty Beesightsoft Dành cho sinh viên MMT&TT

Học bổng Khuyến tài Công ty Beesightsoft Dành cho sinh viên Khoa Mạng máy tính & Truyền thông Được sự hỗ trợ của công ty Beesightsoft,...

Tuyển đại biểu tham dự chương trình Giao lưu thanh niên Việt Nam- Ấn...

Các bạn sinh viên khoa MMT&TT theo dõi thông tin về chương trình sau và ứng tuyển tham gia nếu có thể. Thực hiện Thỏa...