Căn cứ Kế hoạch số 08-KH/ĐTN ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Đoàn khoa Mạng máy tính và Truyền thông về việc xét trao học bổng “Tiếp lửa ước mơ Sức trẻ MMT&TT” lần 2 năm 2018;

Căn cứ các hồ sơ đề nghị xét học bổng của sinh viên;

Căn cứ cuộc họp xét của BTV Đoàn khoa và nhà tài trợ Volume Analysis Tool (volanalysis.com) ngày 11/01/2018 và kết quả phỏng vấn ngày 19/01/2018, Ban chấp hành Đoàn khoa thông báo kết quả sinh viên chính thức nhận được học bổng như sau:

Danh sách sinh viên nhận học bổng chính thức (01-TB-DTN-KetQuaHB-TLUM2018)

Giá trị học bổng

  • 3.000.000 đ/suất – tiền mặt + Giấy chứng nhận/Poster
  • 1 phần quà Xuân trị giá 200.000 đ.

Các sinh viên nhận học bổng cũng sẽ được nêu gương tại chuyên mục “Gương nghị lực” – “Gương sáng MMT&TT” tại website suctremmt.com, Đoàn khoa MMT&TT toàn quyền sử dụng các hình ảnh và thông tin có liên quan đến sinh viên nhằm thực hiện mục đích tuyên truyền, nhân rộng hình ảnh.

Tổ chức Lễ trao học bổng

Tổ chức tại buổi Tổng kết năm 2017 của Đoàn khoa MMT&TT:

  • Thời gian: 8h30, ngày 26/01/2018 (Thứ 6)
  • Địa điểm: Phòng E8.3 – Tòa nhà E

Các sinh viên được nhận học bổng sắp xếp thời gian, ăn mặc lịch sự (áo sơ mi trắng, quần sẫm màu) và có mặt đúng giờ để nhận học bổng theo nội dung thông báo này. Sinh viên vắng mặt không có lý do chính đáng thì giá trị học bổng sẽ được xét trao cho sinh viên khác đáp ứng yêu cầu.

BTV Đoàn khoa MMT&TT.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here