Kết quả Học bổng Khuyến tài Công ty BeeSightSoft dành cho sinh viên Khoa MMT&TT năm 2015

10h00 sáng 24.11.2015, tại Phòng họp Khoa Mạng máy tính & Truyền thông, Hội đồng xét Học bổng Khuyến tài Công ty BeeSightSoft dành cho sinh viên Khoa MMT&TT 2015 gồm đại diện Ban chủ nhiệm Khoa, Phòng Công tác sinh viên, Đoàn thanh niên đã họp và thống nhất danh sách sinh viên được nhận học bổng theo tiêu chí học tập và học thuật của học bổng.

Đoàn Khoa Mạng máy tính & Truyền thông xin chúc mừng 05 bạn đã đạt học bổng với trị giá 2.000.000đ/suất.

  1. 11520308 Phan Quốc Quang
  2. 13520115 Nguyễn Thị Hoàng Diễm
  3. 11520093 Đào Thị Thu Hà
  4. 13520008 Trịnh Phước An
  5. 13520078 Hồ Thị Chinh

Học bổng sẽ được trao trong khuôn khổ chương trình Ngày hội Sinh viên và Doanh nghiệp năm 2015 bắt đầu từ 07h30 ngày 28/11/2015 tại Đại học Công nghệ Thông tin.

Cám ơn Công ty BeeSightSoft đã đồng hành cùng Khoa Mạng máy tính và Truyền thông thực hiện chương trình học bổng này. Kính chúc Quý lãnh đạo công ty mạnh khỏe, chúc BeeSightSoft ngày càng lớn mạnh và có nhiều chương trình hợp tác lâu dài cùng Khoa Mạng máy tính & Truyền thông – Đại học Công nghệ Thông tin

BCH Đoàn Khoa Mạng máy tính & Truyền thông