Học bổng Khuyến tài Công ty Beesightsoft Dành cho sinh viên MMT&TT

Học bổng Khuyến tài Công ty Beesightsoft
Dành cho sinh viên Khoa Mạng máy tính & Truyền thông

Được sự hỗ trợ của công ty Beesightsoft, Đoàn Khoa MMT&TT xin thông báo chương trình Học bổng Khuyến tài Công ty Beesightsoft dành cho sinh viên Khoa Mạng máy tính & Truyền thông như sau:
1. Số lượng: 5 suất
2. Đối tượng: Sinh viên Khoa Mạng máy tính & Truyền thông
3. Giá trị học bổng: 2.000.000đ/suất.
4. Điều kiện xét chọn:
Sinh viên năm 3 hoặc năm 4+ của Khoa Mạng máy tính & Truyền thông có học lực Khá, Giỏi, thành tích học tập, nghiên cứu tốt.
5. Hồ sơ
a. CV: Trình bày rõ thông tin cá nhân, quá trình học tập, các dự án đã làm (nếu có) và thành tích đã đạt được.
b. Bảng điểm: Điểm trung bình tích lũy tính đến thời điểm hiện tại (có thể sử dụng bảng điểm online trên website nhà trường)
c. Chứng nhận giải thưởng đã đạt được (nếu có).
6. Thời gian nộp hồ sơ
Sinh viên nộp hồ sơ về Văn phòng Khoa Mạng máy tính & Truyền thông đến hết ngày 18/11/2015.
Thông tin chi tiết:
UIT Forum: http://forum.uit.edu.vn/threads/5872…116#post340116
suctremmt.com