English-Commucation-Skill v2

Register for English Speaking Class – Faculty of Computer Networks and Communications

Today, English is the most widely spoken language all over the world, thus learning English has gradually become an indispensable aspect in our study. However, there is a common problem existing among most of the English learners: lack of confidence to speak, which is the key to master any foreign language.

To help solve this particular problem, the HoChiMinh Communist Youth Union of the Faculty of Computer Networks and Communications welcomes everyone to join our newly established English Speaking Class.

Time: 12:00 PM to 1:00 PM on Tuesday and Thursday from April 14, 2015 to May 28, 2015

Venue: Room A106, University of Information Technology

Number of students: 50
Student must attend at least two third of the courses.
Register link: http://goo.gl/Mr7eQY
Through our Experienced Lecturers and lovely and energetic collaborators, you’ll see that English is not as hard as you think

HoChiMinh Communist Youth Union of the Faculty of Computer Networks and Communications

Ngày nay, ngoại ngữ, đặc biệt Tiếng Anh ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống. Tuy nhiên, thiếu môi trường, thiếu sự tự tin trong giao tiếp lại là rào cản để sinh viên chúng ta làm chủ được ngôn ngữ này.

Nhằm giúp sinh viên ngoài việc biết đọc, viết mà còn có khả năng giao tiếp tiếng Anh thật tốt; giúp sinh viên tự tin phát âm, nói đúng ngữ pháp; tạo môi trường nói tiếng Anh để rèn luyện, nâng cao kỹ năng cho sinh viên trong khoa; rèn luyện tiếng Anh cho sinh viên để chuẩn bị Lớp hè Quốc tế 2015 tại trường ĐH CNTT, BCH Đoàn Khoa MMT&TT thực hiện lớp học tăng cường kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cho sinh viên cụ thể như sau:
Thời gian: 12h00 – 13h00 thứ 3 và thứ 5 hàng tuần từ ngày 14/04/2015 đến 28/05/2015
Địa điểm: A106 – UIT
Số lượng dự kiến: 50 sinh viên.
Giảng viên:
– Thứ 3: Giảng viên có kinh nghiệm của Khoa Mạng máy tính & Truyền thông
– Thứ 5: Lớp ôn tập do Đội hình chuyên Anh Khoa Mạng máy tính & Truyền thông thực hiện.
Link: http://goo.gl/Mr7eQY
Sinh viên phải hoàn thành ít nhất 2/3 thời gian khóa học.
Giảng viên kinh nghiệm làm việc tại môi trường nước ngoài, Đội hình chuyên Anh MMT&TT thân thiện, dễ thương. Hãy nhanh tay đăng ký để Tiếng Anh chỉ là chuyện nhỏ.

BCH Đoàn Khoa MMT&TT

2 BÌNH LUẬN

Comments are closed.