Đoàn khoa MMT&TT chuyển tiếp đến các bạn sinh viên thông tin về kết quả xét hỗ trợ sinh viên mượn máy tính Chương trình “Máy tính cũ- Tri thức mới” do Đoàn trường thông báo. Các bạn có tên vui lòng đến đúng thời gian và địa điểm để nhận máy.

Căn cứ Thông báo số 01-TB/ĐTN ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Đoàn trường ĐH CNTT về hỗ trợ máy tính cho sinh viên học tập; Căn cứ hồ sơ đề nghị của sinh viên; Căn cứ cuộc họp xét của BTV Đoàn trường ngày 07/9/2017,Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo kết quả sinh viên được hỗ trợ như sau:

1. Sinh viên được hỗ trợ:
– Sinh viên Trần Văn Trường, MSSV: 17521190, Lớp: KTMT2017;
– Sinh viên Chướng Sec Váy, MSSV: 17521252, Lớp: KTMT2017;
– Sinh viên Nguyễn Hồng Sơn, MSSV: 17520988, Lớp: ATCL2017;
2. Loại máy được hỗ trợ:
Laptop Lenovo Thinkpad T410S
Cấu hình: CPU Intel Core I5 – 520M, 2.4GHz, RAM: 4GB – 6GB, HDD:
160-250GB, OS: Windows 7 Pro
3. Thời gian trao máy:
– Thời gian: 8h15, ngày 12/9/2017 (Thứ ba);
– Địa điểm: Hội trường E

Ban Thường vụ Đoàn trường vẫn tiếp tục nhận hồ sơ của sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc có vấn đề đột xuất cần hỗ trợ máy tính tới khi hết số máy hiện có.Do đó ,các bạn cần hỗ trợ nhanh chóng làm hồ sơ gửi về văn phòng Đoàn trường.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here